Degene die het verleden controleert, controleert de toekomst. Degene die het heden controleert, controleert het verleden


degene-die-het-verleden-controleert-controleert-de-toekomst-degene-die-het-heden-controleert-controleert-het-verleden
george orwelldegenediehetverledencontroleertcontroleertdetoekomsthedendegene diedie hethet verledenverleden controleertcontroleert dede toekomstdegene diedie hethet hedenheden controleertcontroleert hethet verledendegene die hetdie het verledenhet verleden controleertcontroleert de toekomstdegene die hetdie het hedenhet heden controleertcontroleert het verledendegene die het verledendie het verleden controleertdegene die het hedendie het heden controleertdegene die het verleden controleertdegene die het heden controleert

Wie de media controleert, controleert het verstand -Jim Morrison
wie-de-media-controleert-controleert-het-verstand
Hoezeer ze ook haar verleden beminde en haar heden prees, de warmste gloed straalde haar tegen uit de toekomst, dat was nog eens een toekomst om een verleden van te maken -Belcampo
hoezeer-ze-ook-haar-verleden-beminde-haar-heden-prees-de-warmste-gloed-straalde-haar-tegen-uit-de-toekomst-dat-was-nog-eens-een-toekomst-om-een
Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden van verleden, heden en toekomst een illusie is. -Albert Einstein
mensen-zoals-wij-die-geloven-in-natuurkunde-weten-dat-het-onderscheiden-van-verleden-heden-toekomst-een-illusie-is
Verandering is de wet van het leven. En degenen die alleen kijken naar het verleden of het heden zullen zeker de toekomst missen. -John F. Kennedy
verandering-is-de-wet-van-het-leven-en-degenen-die-alleen-kijken-naar-het-verleden-of-het-heden-zullen-zeker-de-toekomst-missen
Het verleden meedragen in het heden, de beweging van het heden vertalen in termen van het verleden, vernietigt de levende schoonheid van het heden -Krishnamurti
het-verleden-meedragen-in-het-heden-de-beweging-van-het-heden-vertalen-in-termen-van-het-verleden-vernietigt-de-levende-schoonheid-van-het-heden
Het is een vreemd, maar lang niet zeldzaam verschijnsel, dat degene, die bijstand verleent, vaak meer ijver en energie toont dan degene die er voordeel van trekt -Thérèse Hoven
het-is-een-vreemd-maar-lang-niet-zeldzaam-verschijnsel-dat-degene-die-bijstand-verleent-vaak-meer-ijver-energie-toont-dan-degene-die-er-voordeel-van