Degenen die ons verlaten, voelen niet de pijn van het afscheid; de achterblijvers lijden


degenen-die-ons-verlaten-voelen-niet-de-pijn-van-het-afscheid-de-achterblijvers-lijden
henry wadsworth longfellowdegenendieonsverlatenvoelennietdepijnvanhetafscheidachterblijverslijdendegenen diedie onsons verlatenvoelen nietniet dede pijnpijn vanvan hethet afscheidde achterblijversachterblijvers lijdendegenen die onsdie ons verlatenvoelen niet deniet de pijnde pijn vanpijn van hetvan het afscheidde achterblijvers lijdendegenen die ons verlatenvoelen niet de pijnniet de pijn vande pijn van hetpijn van het afscheidvoelen niet de pijn vanniet de pijn van hetde pijn van het afscheid

Hoe vaak heeft de ziel al afscheid genomen, eer nog de lippen het laatst vaarwel uitspreken. Niet velen blijven waarlijk bij ons tot zij ons verlaten -A. S. C. Wallis
hoe-vaak-heeft-de-ziel-al-afscheid-genomen-eer-nog-de-lippen-het-laatst-vaarwel-uitspreken-niet-velen-blijven-waarlijk-bij-ons-tot-zij-ons-verlaten
Zelfs midden in het medelijden voelen wij binnen ons ik weet niet wat voor zoete kitteling van kwaadaardige vreugde om anderen te zien lijden. Kinderen hebben dat ook -Michel Eyquem de Montaigne
zelfs-midden-in-het-medelijden-voelen-wij-binnen-ons-ik-weet-niet-wat-voor-zoete-kitteling-van-kwaadaardige-vreugde-om-anderen-te-zien-lijden
We leren eigenlijk niet echt iets totdat er een probleem is, totdat we pijn lijden, totdat er iets niet gebeurt zoals we gehoopt hadden... We lijden, dus we denken -Alain de Botton
we-leren-eigenlijk-niet-echt-iets-totdat-er-een-probleem-is-totdat-we-pijn-lijden-totdat-er-iets-niet-gebeurt-zoals-we-gehoopt-hadden-we-lijden-dus
Die mooi wil zijn moet pijn lijden -Carlo Goldoni
die-mooi-wil-zijn-moet-pijn-lijden
Wie diep gewond is kan te veel pijn voelen om veel toorn te voelen -George Eliot
wie-diep-gewond-is-kan-te-veel-pijn-voelen-om-veel-toorn-te-voelen
Wij durven ons slechts verontschuldigen tegenover degenen die ons niet begrijpen -Johan de Coninck
wij-durven-ons-slechts-verontschuldigen-tegenover-degenen-die-ons-niet-begrijpen