Democratie kan niet van buitenaf op een natie worden opgelegd. Elke samenleving moet op zoek naar zijn eigen weg, en geen weg is perfect


democratie-kan-niet-van-buitenaf-op-een-natie-worden-opgelegd-elke-samenleving-moet-op-zoek-naar-zijn-eigen-weg-geen-weg-is-perfect
barack obamademocratiekannietvanbuitenafopeennatiewordenopgelegdelkesamenlevingmoetzoeknaarzijneigenweggeenwegisperfectdemocratie kankan nietniet vanvan buitenafbuitenaf opop eeneen natienatie wordenworden opgelegdelke samenlevingsamenleving moetmoet opop zoekzoek naarnaar zijnzijn eigeneigen wegen geengeen wegweg isis perfectdemocratie kan nietkan niet vanniet van buitenafvan buitenaf opbuitenaf op eenop een natieeen natie wordennatie worden opgelegdelke samenleving moetsamenleving moet opmoet op zoekop zoek naarzoek naar zijnnaar zijn eigenzijn eigen wegen geen weggeen weg isweg is perfectdemocratie kan niet vankan niet van buitenafniet van buitenaf opvan buitenaf op eenbuitenaf op een natieop een natie wordeneen natie worden opgelegdelke samenleving moet opsamenleving moet op zoekmoet op zoek naarop zoek naar zijnzoek naar zijn eigennaar zijn eigen wegen geen weg isgeen weg is perfectdemocratie kan niet van buitenafkan niet van buitenaf opniet van buitenaf op eenvan buitenaf op een natiebuitenaf op een natie wordenop een natie worden opgelegdelke samenleving moet op zoeksamenleving moet op zoek naarmoet op zoek naar zijnop zoek naar zijn eigenzoek naar zijn eigen wegen geen weg is perfect

De hoogstaande mens kan de Weg nauwelijks in praktijk brengen. De middelmatige mens volgt de Weg, maar raakt hem ook weer kwijt. De laagstaande mens lacht om de Weg; deed hij dat niet, dan was het niet de Weg -Lao-Tse
de-hoogstaande-mens-kan-de-weg-nauwelijks-in-praktijk-brengen-de-middelmatige-mens-volgt-de-weg-maar-raakt-hem-ook-weer-kwijt-de-laagstaande-mens
Er is geen andere weg dan de eigen weg -Spinoza
er-is-geen-andere-weg-dan-de-eigen-weg
Orde van buitenaf opgelegd moet altijd wanorde kweken -Krishnamurti
orde-van-buitenaf-opgelegd-moet-altijd-wanorde-kweken
Dit, is nu mijn weg, waar is de uwe? Zo antwoordde ik hun, die mij naar de weg vroegen. Die weg namelijk, bestaat niet! -Friedrich Nietzsche
dit-is-nu-mijn-weg-waar-is-de-uwe-zo-antwoordde-ik-hun-die-mij-naar-de-weg-vroegen-die-weg-namelijk-bestaat-niet
Democratie is de weg naar socialisme -Karl Marx
democratie-is-de-weg-naar-socialisme
Toerisme: het heel ver weg op zoek gaan naar de drang om naar huis te keren -George Elgozy
toerisme-het-heel-ver-weg-op-zoek-gaan-naar-de-drang-om-naar-huis-te-keren