Denk in de lucht nooit na over het woord eindbestemming


denk-in-de-lucht-nooit-na-over-het-woord-eindbestemming
toon verhoevendenkindeluchtnooitnaoverhetwoordeindbestemmingdenk inin dede luchtlucht nooitnooit nana overover hethet woordwoord eindbestemmingdenk in dein de luchtde lucht nooitlucht nooit nanooit na overna over hetover het woordhet woord eindbestemmingdenk in de luchtin de lucht nooitde lucht nooit nalucht nooit na overnooit na over hetna over het woordover het woord eindbestemmingdenk in de lucht nooitin de lucht nooit nade lucht nooit na overlucht nooit na over hetnooit na over het woordna over het woord eindbestemming

Ik denk nooit, het is te vermoeiend; maar als ik denk, denk ik aan nietsDoch woord blijft woord, en dat het spreuken horen, een krank hart heelde, kwam mij nooit ter orenAl lucht de minachting vaak op, zij vertroost nooitNiets vind ik raadselachtiger dan tijd en ruimte, en toch lig ik er nooit van wakker omdat ik er nooit aan denkBijna nooit zie ik een vogel in de lucht zich bedenken, zwenken en terugkerenDenk niet wit, denk niet zwart maar denk in de kleur van je hart