Denkbeelden zijn als baarden: mannen krijgen ze pas als ze volwassen gaan worden


denkbeelden-zijn-als-baarden-mannen-krijgen-ze-als-ze-volwassen-gaan-worden
voltairedenkbeeldenzijnalsbaardenmannenkrijgenzevolwassengaanwordendenkbeelden zijnzijn alsals baardenmannen krijgenkrijgen zeze paspas alsals zeze volwassenvolwassen gaangaan wordendenkbeelden zijn alszijn als baardenmannen krijgen zekrijgen ze pasze pas alspas als zeals ze volwassenze volwassen gaanvolwassen gaan wordendenkbeelden zijn als baardenmannen krijgen ze paskrijgen ze pas alsze pas als zepas als ze volwassenals ze volwassen gaanze volwassen gaan wordenmannen krijgen ze pas alskrijgen ze pas als zeze pas als ze volwassenpas als ze volwassen gaanals ze volwassen gaan worden

Menige vrouw wordt pas mooi als ze verliefd is. De meeste mannen worden pas verliefd als ze mooi is -Alexander Pola
menige-vrouw-wordt-mooi-als-ze-verliefd-is-de-meeste-mannen-worden-verliefd-als-ze-mooi-is
De meeste mannen bestuderen de vrouw als een barometer maar gewoonlijk kunnen zij pas de volgende dag uit haar wijs worden -Carmen Sylva
de-meeste-mannen-bestuderen-de-vrouw-als-een-barometer-maar-gewoonlijk-kunnen-zij-de-volgende-dag-uit-haar-wijs-worden
Een jeugdbeweging is een vereniging waarin de jeugdleiders de kans krijgen om volwassen te worden -Hugo Olaerts
een-jeugdbeweging-is-een-vereniging-waarin-de-jeugdleiders-de-kans-krijgen-om-volwassen-te-worden
Denkbeelden zijn voor ons veel belangrijker geworden dan handelen - denkbeelden, die zo knap door de intellectuelen op elk gebied in boeken tot uitdrukking worden gebracht -Krishnamurti
denkbeelden-zijn-voor-ons-veel-belangrijker-geworden-dan-handelen-denkbeelden-die-zo-knap-door-de-intellectuelen-op-elk-gebied-in-boeken-tot
De meeste mannen zijn dood als ze rusten en worden gek als ze in actie treden -Epicurus
de-meeste-mannen-zijn-dood-als-ze-rusten-worden-gek-als-ze-in-actie-treden
De meeste mensen laten hun zonden pas na als zij er last mee krijgen -William Somerset Maugham
de-meeste-mensen-laten-hun-zonden-na-als-zij-er-last-mee-krijgen