Deze beide dingen, hoe tegenstrijdig zij ook mogen schijnen, moeten samengaan: mannelijke afhankelijkheid en mannelijke onafhankelijkheid, mannelijk vertrouwen en mannelijk zelfvertrouwen


deze-beide-dingen-hoe-tegenstrijdig-zij-ook-mogen-schijnen-moeten-samengaan-mannelijke-afhankelijkheid-mannelijke-onafhankelijkheid-mannelijk
william wordsworthdezebeidedingenhoetegenstrijdigzijookmogenschijnenmoetensamengaanmannelijkeafhankelijkheidonafhankelijkheidmannelijkvertrouwenzelfvertrouwendeze beidebeide dingenhoe tegenstrijdigtegenstrijdig zijzij ookook mogenmogen schijnenmoeten samengaanmannelijke afhankelijkheidafhankelijkheid enen mannelijkemannelijke onafhankelijkheidmannelijk vertrouwenvertrouwen enen mannelijkmannelijk zelfvertrouwendeze beide dingenhoe tegenstrijdig zijtegenstrijdig zij ookzij ook mogenook mogen schijnenmannelijke afhankelijkheid enafhankelijkheid en mannelijkeen mannelijke onafhankelijkheidmannelijk vertrouwen envertrouwen en mannelijken mannelijk zelfvertrouwen

Velen hebben genie; maar bij gebrek aan kunstvaardigheid kunnen zij zich nooit uiten. Beide moeten samengaan om de grote kunstenaar te vormen -Henry Wadsworth Longfellow
velen-hebben-genie-maar-bij-gebrek-aan-kunstvaardigheid-kunnen-zij-zich-nooit-uiten-beide-moeten-samengaan-om-de-grote-kunstenaar-te-vormen
De geslachten zijn drieledig; Mannelijk, vrouwelijk en onzedig -Marc van den Eynde
de-geslachten-zijn-drieledig-mannelijk-vrouwelijk-onzedig
Toneel van vroeger was altijd mooier. Eenmaal acteur houd je op mannelijk of vrouwelijk te zijn -Hans van Straten
toneel-van-vroeger-was-altijd-mooier-eenmaal-acteur-houd-op-mannelijk-of-vrouwelijk-te-zijn
Men is daarom nog geen man omdat men van het mannelijk geslacht is -Peter Sirius
men-is-daarom-nog-geen-man-omdat-men-van-het-mannelijk-geslacht-is
Hoeveel vrouwelijke deugdzaamheid ontstaat uit mannelijke onbehendigdheid -Jan Vercammen
hoeveel-vrouwelijke-deugdzaamheid-ontstaat-uit-mannelijke-onbehendigdheid
Wat doorgaat voor vrouwelijke intuïtie is vaak niets anders dan mannelijke doorzichtigheid -George Jean Nathan
wat-doorgaat-voor-vrouwelijke-intuïtie-is-vaak-niets-anders-dan-mannelijke-doorzichtigheid