Die doet wat hij kan, en de wereld verkondigt wat hij weet, is niet tot meer verplicht


die-doet-wat-hij-kan-de-wereld-verkondigt-wat-hij-weet-is-niet-tot-meer-verplicht
pietro aretinodiedoetwathijkandewereldverkondigtweetisniettotmeerverplichtdie doetdoet watwat hijhij kanen dede wereldwereld verkondigtverkondigt watwat hijhij weetis nietniet tottot meermeer verplichtdie doet watdoet wat hijwat hij kanen de wereldde wereld verkondigtwereld verkondigt watverkondigt wat hijwat hij weetis niet totniet tot meertot meer verplichtdie doet wat hijdoet wat hij kanen de wereld verkondigtde wereld verkondigt watwereld verkondigt wat hijverkondigt wat hij weetis niet tot meerniet tot meer verplichtdie doet wat hij kanen de wereld verkondigt watde wereld verkondigt wat hijwereld verkondigt wat hij weetis niet tot meer verplicht

De tragedie van de wereld is dat niemand weet wat hij niet weet, en hoe minder een mens weet, hoe meer hij ervan overtuigd is dat hij alles weet -Joyce Cary
de-tragedie-van-de-wereld-is-dat-niemand-weet-wat-hij-niet-weet-hoe-minder-een-mens-weet-hoe-meer-hij-ervan-overtuigd-is-dat-hij-alles-weet
De plaats van een mens in het leven wordt bepaald niet door wat hij weet, maar door wat hij wil en wat hij kan -Gustave le Bon
de-plaats-van-een-mens-in-het-leven-wordt-bepaald-niet-door-wat-hij-weet-maar-door-wat-hij-wil-wat-hij-kan
De dwaas doet, wat hij niet laten kan; de wijze laat, wat hij niet doen kan -Fliegende Blätter
de-dwaas-doet-wat-hij-niet-laten-kan-de-wijze-laat-wat-hij-niet-doen-kan
De wijze ‘meent’ niet meer wat hij zegt, omdat hij wéét wat hij zegt -G. J. P. J. Bolland
de-wijze-meent-niet-meer-wat-hij-zegt-omdat-hij-wéét-wat-hij-zegt
De mens moet voelen, dat wat hij bezit, oneindig meer is, dan wat hij kan wensen en vatten, en dan alleen kan hij gelukkig zijn -Rabindranath Tagore
de-mens-moet-voelen-dat-wat-hij-bezit-oneindig-meer-is-dan-wat-hij-kan-wensen-vatten-dan-alleen-kan-hij-gelukkig-zijn
Hij die vooruit al weet wat hij gaat neerschrijven, schrijft niets wezenlijks belangrijks meer -Jan Greshoff
hij-die-vooruit-al-weet-wat-hij-gaat-neerschrijven-schrijft-niets-wezenlijks-belangrijks-meer