Die geen taal heeft, is geen naam waard, waar geen taal leeft, is geen volk


die-geen-taal-heeft-is-geen-naam-waard-waar-geen-taal-leeft-is-geen-volk
guido gezellediegeentaalheeftisnaamwaardwaarleeftvolkdie geengeen taaltaal heeftis geengeen naamnaam waardwaar geengeen taaltaal leeftis geengeen volkdie geen taalgeen taal heeftis geen naamgeen naam waardwaar geen taalgeen taal leeftis geen volkdie geen taal heeftis geen naam waardwaar geen taal leeft

'Wat in mij opwelt is eigenlijk geen letterkunst of woordkunst. Het is gedachtenkunst, geen monument van de taal. De taal is slaaf, een karretje dat voert door landschappen van gedachtenEen individu leert veelal zijn taal van 'n schoolmeester, dat jammer genoeg is. Maar schoolmeesters moeten de taal niet maken. Zijzelf behoren die te leren van 't Volk dat die taal spreekt en schrijft. En weer moeten die schoolmeesters niet alles goedvinden wat dat volk schrijt en spreekt. Zij moeten ziften en kiezen, dat is: ze moeten geen schoolmeesters zijnDe volmaakte mens heeft geen 'ik', de wijze heeft geen 'goede naam', de heilige heeft geen 'verdienste'Het volk heeft geen verstand en de hoge heren geen hart... Als ik moet kiezen, zou ik zonder aarzeling bij het volk willen horen.De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten celDe Vlaamse taal is wonder zoet, voor die haar geen geweld aandoet