Die zelf de weg niet weten, willen hem anderen wijzen


die-zelf-de-weg-niet-weten-willen-hem-anderen-wijzen
marcus tullius cicerodiezelfdewegnietwetenwillenhemanderenwijzendie zelfzelf dede wegweg nietniet wetenwillen hemanderen wijzendie zelf dezelf de wegde weg nietweg niet wetenwillen hem anderenhem anderen wijzendie zelf de wegzelf de weg nietde weg niet wetenwillen hem anderen wijzendie zelf de weg nietzelf de weg niet weten

Een goede leerling ziet de fouten van zijn leermeester, maar zwijgt er eerbiedig over, want het zijn juist deze fouten die hem te pas komen en hem de rechte weg wijzenAlleen de universiteiten leren de studenten niets dan te geloven; eerst, te geloven, dat anderen weten wat zij, studenten, niet weten en vervolgens, dat zij zelf weten hetgeen ze niet wetenWie veel gedwaald heeft, kan 't best de weg weten. Ik zeg niet dat veel dwalen nodig is om de weg te weten. Noch dat ieder die gedwaald heeft, de weg weetIk hou bovenal van die geesten die gezag over anderen krijgen, zonder het zelf te willenDe hoogstaande mens kan de Weg nauwelijks in praktijk brengen. De middelmatige mens volgt de Weg, maar raakt hem ook weer kwijt. De laagstaande mens lacht om de Weg; deed hij dat niet, dan was het niet de WegGeleerde: persoon die alles weet van wat anderen niet weten, maar niets van wat de anderen wel weten