Dieren zijn zulke prettige vrienden: zij stellen geen vragen, zij maken geen aanmerkingen


dieren-zijn-zulke-prettige-vrienden-zij-stellen-geen-vragen-zij-maken-geen-aanmerkingen
george eliotdierenzijnzulkeprettigevriendenzijstellengeenvragenmakenaanmerkingendieren zijnzijn zulkezulke prettigeprettige vriendenzij stellenstellen geengeen vragenzij makenmaken geengeen aanmerkingendieren zijn zulkezijn zulke prettigezulke prettige vriendenzij stellen geenstellen geen vragenzij maken geenmaken geen aanmerkingendieren zijn zulke prettigezijn zulke prettige vriendenzij stellen geen vragenzij maken geen aanmerkingendieren zijn zulke prettige vrienden

Niemand is dom die nieuwsgierig is. Zij die geen vragen stellen blijven hun hele leven onwetend -Neil deGrasse Tyson
niemand-is-dom-die-nieuwsgierig-is-zij-die-geen-vragen-stellen-blijven-hun-hele-leven-onwetend
De jaren maken geen wijzen, zij maken alleen oude mensen -Madame Swetchine
de-jaren-maken-geen-wijzen-zij-maken-alleen-oude-mensen
Zulk slag van mannen heeft vaak tijdenlang geen rust wanneer zij iemand zien die groter is dan zij; en daarom zijn zij doodgevaarlijk -William Shakespeare
zulk-slag-van-mannen-heeft-vaak-tijdenlang-geen-rust-wanneer-zij-iemand-zien-die-groter-is-dan-zij-daarom-zijn-zij-doodgevaarlijk
Boeken zijn als geschilderde figuren: ze lijken te leven, maar geven geen enkel antwoord op de vragen die wij ze stellen -Plato
boeken-zijn-als-geschilderde-figuren-ze-lijken-te-leven-maar-geven-geen-enkel-antwoord-op-de-vragen-die-wij-ze-stellen
De mensen verlangen geen waarheid; zij vragen slechts, dat men de leugen voor hen vermomt -Louis Dumur
de-mensen-verlangen-geen-waarheid-zij-vragen-slechts-dat-men-de-leugen-voor-hen-vermomt