Diplomaten zijn baby's met hoge hoeden op die met springstoffen spelen


diplomaten-zijn-baby's-met-hoge-hoeden-op-die-met-springstoffen-spelen
alexander woolcottdiplomatenzijnbaby'smethogehoedenopdiespringstoffenspelendiplomaten zijnzijn baby'sbaby's metmet hogehoge hoedenhoeden opop diedie metmet springstoffenspringstoffen spelendiplomaten zijn baby'szijn baby's metbaby's met hogemet hoge hoedenhoge hoeden ophoeden op dieop die metdie met springstoffenmet springstoffen spelendiplomaten zijn baby's metzijn baby's met hogebaby's met hoge hoedenmet hoge hoeden ophoge hoeden op diehoeden op die metop die met springstoffendie met springstoffen spelendiplomaten zijn baby's met hogezijn baby's met hoge hoedenbaby's met hoge hoeden opmet hoge hoeden op diehoge hoeden op die methoeden op die met springstoffenop die met springstoffen spelen

Diplomaten zien met de orenIk ben met het denkbeeld opgegroeid dat spelen synoniem met werken isSchaak spelen met je zelf is net zo paradoxaal als wandelen met je eigen schaduwMen kan alles met kinderen doen als men slechts met ze wil spelenMensen die hun vingers verbranden kunnen niet met vuur spelenDe grote genieën hebben hun autoriteit, hun glans, hun grootheid, hun glorie en roem en hebben geen enkele behoefte aan hoge wereldlijke posities die hun niets zeggen. Zij worden niet met de ogen maar met de geest gezien en dat is genoeg