Dirigent: 'Ik zal het nog éénmaal uitleggen: het wit is het papier en het zwart zijn de noten.'


dirigent-'ik-zal-het-nog-éénmaal-uitleggen-het-wit-is-het-papier-het-zwart-zijn-de-noten'
wiet van broeckhovendirigent'ikzalhetnogéénmaaluitleggenwitispapierzwartzijndenoten'ik zalzal hethet nognog éénmaaléénmaal uitleggenhet witwit isis hethet papierpapier enen hethet zwartzwart zijnzijn deik zal hetzal het noghet nog éénmaalnog éénmaal uitleggenhet wit iswit is hetis het papierhet papier enpapier en heten het zwarthet zwart zijnzwart zijn deik zal het nogzal het nog éénmaalhet nog éénmaal uitleggenhet wit is hetwit is het papieris het papier enhet papier en hetpapier en het zwarten het zwart zijnhet zwart zijn deik zal het nog éénmaalzal het nog éénmaal uitleggenhet wit is het papierwit is het papier enis het papier en hethet papier en het zwartpapier en het zwart zijnen het zwart zijn de

Ik zal pas in kleurentelevisie geloven als ik het zwart op wit gezien heb -Wiet van Broeckhoven
ik-zal-in-kleurentelevisie-geloven-als-ik-het-zwart-op-wit-gezien-heb
Uit het feit dat iets niet wit is, moet men nog niet opmaken dat het zwart is -Fernando de Rojas
uit-het-feit-dat-iets-niet-wit-is-moet-men-nog-niet-opmaken-dat-het-zwart-is
God was eenheid (alles was wit), maar wilde zichzelf leren kennen door zichzelf te ervaren (het wit kan zichzelf kennen vanwege het zwart) . God had wijsheid, maar geen ervaring van zichzelf -Neale Donald Walsch
god-was-eenheid-alles-was-wit-maar-wilde-zichzelf-leren-kennen-door-zichzelf-te-ervaren-het-wit-kan-zichzelf-kennen-vanwege-het-zwart-god-had
Schrijven is gemakkelijk. Al wat je moet doen is naar een wit blad papier staren tot er bloeddruppels op je voorhoofd komen -Gene Fowler
schrijven-is-gemakkelijk-al-wat-moet-doen-is-naar-een-wit-blad-papier-staren-tot-er-bloeddruppels-op-voorhoofd-komen
Wanneer een mens partijdig is, aanziet hij de dag voor de nacht en wit voor zwart -Lü Pu Wei
wanneer-een-mens-partijdig-is-aanziet-hij-de-dag-voor-de-nacht-wit-voor-zwart
Als een mens partijdig is, ziet hij de dag aan voor de nacht, en wit voor zwart -Lü Poe Wei
als-een-mens-partijdig-is-ziet-hij-de-dag-aan-voor-de-nacht-wit-voor-zwart