Dit is eerst leven, niet alleen voor zichzelve te leven


dit-is-eerst-leven-niet-alleen-voor-zichzelve-te-leven
menanderditiseerstlevennietalleenvoorzichzelvetelevendit isis eersteerst levenniet alleenalleen voorzichzelve tete levendit is eerstis eerst levenniet alleen vooralleen voor zichzelvevoor zichzelve tezichzelve te levendit is eerst levenniet alleen voor zichzelvealleen voor zichzelve tevoor zichzelve te levenniet alleen voor zichzelve tealleen voor zichzelve te leven

Leven is uit zichzelve treden, andere levens dan het zijne leven -Hector Malot
leven-is-uit-zichzelve-treden-andere-levens-dan-het-zijne-leven
Dit is de ware betekenis van het leven - leven, niet heldhaftig, maar innerlijk voluit leven, zonder angst, zonder strijd en zonder alle andere ellende -Krishnamurti
dit-is-de-ware-betekenis-van-het-leven-leven-niet-heldhaftig-maar-innerlijk-voluit-leven-zonder-angst-zonder-strijd-zonder-alle-andere-ellende
Hoed u er voor, alleen in de herinnering te zweven als een dor blad in de wind. Slechts dit heet leven, wanneer uw heden een morgen heeft -Emanuel Geibel
hoed-u-er-voor-alleen-in-de-herinnering-te-zweven-als-een-dor-blad-in-de-wind-slechts-dit-heet-leven-wanneer-uw-heden-een-morgen-heeft