Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt


doe-maar-voorzichtig-als-het-woord-liefde-gebruikt
william shakespearedoemaarvoorzichtigalshetwoordliefdegebruiktdoe maarmaar voorzichtigvoorzichtig alsals jeje hethet woordwoord liefdeliefde gebruiktdoe maar voorzichtigmaar voorzichtig alsvoorzichtig als jeals je hetje het woordhet woord liefdewoord liefde gebruiktdoe maar voorzichtig alsmaar voorzichtig als jevoorzichtig als je hetals je het woordje het woord liefdehet woord liefde gebruiktdoe maar voorzichtig als jemaar voorzichtig als je hetvoorzichtig als je het woordals je het woord liefdeje het woord liefde gebruikt

Het woord godsdienst moest anders gebruikt worden; niet meer voor het ter kerke gaan, maar alleen voor goede handelingenDe politieke redenaars zijn maar al te zeer geneigd de liefde tot het woord voor liefde tot het vaderland te houdenAls ik 't woord Geweten is slechts een woord dat door lafaards gebruikt wordtHandel zo dat je de menselijkheid, zowel in je eigen persoon als in die van ieder ander, altijd tevens als doel, nooit alleen maar als middel gebruiktAls we altijd alleen maar voorzichtig zijn, zijn we dan nog wel mensen?