Doe nooit zaken met mensen die niets te verliezen hebben


doe-nooit-zaken-met-mensen-die-niets-te-verliezen-hebben
pieter klaas jagersmadoenooitzakenmetmensendienietsteverliezenhebbendoe nooitnooit zakenzaken metmet mensenmensen diedie nietsniets tete verliezenverliezen hebbendoe nooit zakennooit zaken metzaken met mensenmet mensen diemensen die nietsdie niets teniets te verliezente verliezen hebbendoe nooit zaken metnooit zaken met mensenzaken met mensen diemet mensen die nietsmensen die niets tedie niets te verliezenniets te verliezen hebbendoe nooit zaken met mensennooit zaken met mensen diezaken met mensen die nietsmet mensen die niets temensen die niets te verliezendie niets te verliezen hebben

Spot met `heilige' zaken bewijst niets tegen die zaken, maar wekt de tragen op en geeft de vreesachtigen moed tot nadenken over de vraag of die zaken wel heilig zijnEen schrijver moet nooit een boek schrijven, behalve vanuit de veronderstelling dat alle mensen zijn vijanden zijn, volledige kennis hebben van zaken, en niets beters te doen hebben dan kritiek leveren op zijn werkHet geweld is goed voor hen die niets te verliezen hebbenDe vraag is wie grotere schade aanrichten in een stad: mensen die streven naar méér, of mensen die bang zijn te verliezen wat ze hebben?Verreweg de meesten die over gevoelens en gedrag van mensen hebben geschreven maken de indruk alsof dat voor hen geen natuurlijke zaken zijn die aan algemene natuurwetten onderworpen zijn, maar zaken die buiten de Natuur zouden staan. Je zou zeggen dat zij de mens zien als een staat in de staat.Mensen die niets te zeggen hebben, zijn nooit om een praatje verlegen