Dokters beweren dat sommige mannen allergisch zijn voor condooms. Ze zouden een ernstige zwelling veroorzaken. Wat is eigenlijk hun probleem?


dokters-beweren-dat-sommige-mannen-allergisch-zijn-voor-condooms-ze-zouden-een-ernstige-zwelling-veroorzaken-wat-is-eigenlijk-hun-probleem
dustin hoffmandoktersbewerendatsommigemannenallergischzijnvoorcondoomszezoudeneenernstigezwellingveroorzakenwatiseigenlijkhunprobleemdokters bewerenbeweren datdat sommigesommige mannenmannen allergischallergisch zijnzijn voorze zoudenzouden eeneen ernstigeernstige zwellingzwelling veroorzakenwat isis eigenlijkeigenlijk hunhun probleemdokters beweren datbeweren dat sommigedat sommige mannensommige mannen allergischmannen allergisch zijnallergisch zijn voorzijn voor condoomsze zouden eenzouden een ernstigeeen ernstige zwellingernstige zwelling veroorzakenwat is eigenlijkis eigenlijk huneigenlijk hun probleemdokters beweren dat sommigebeweren dat sommige mannendat sommige mannen allergischsommige mannen allergisch zijnmannen allergisch zijn voorallergisch zijn voor condoomsze zouden een ernstigezouden een ernstige zwellingeen ernstige zwelling veroorzakenwat is eigenlijk hunis eigenlijk hun probleemdokters beweren dat sommige mannenbeweren dat sommige mannen allergischdat sommige mannen allergisch zijnsommige mannen allergisch zijn voormannen allergisch zijn voor condoomsze zouden een ernstige zwellingzouden een ernstige zwelling veroorzakenwat is eigenlijk hun probleem

Sommige mannen eisen zo onmogelijk veel verstand van hun vrouwen, dat zij maar een domheid zouden mogen begaan; zo iemand tot man te nemen -A. S. C. Wallis
sommige-mannen-eisen-zo-onmogelijk-veel-verstand-van-hun-vrouwen-dat-zij-maar-een-domheid-zouden-mogen-begaan-zo-iemand-tot-man-te-nemen
Het zou voor sommige schoolmeesters een groot voordeel zijn wanneer zij elke dag een tweetal uren van hun leerlingen zouden stelen en hun eigen geest de bate van deze diefstal geven -John Frederick Boyes
het-zou-voor-sommige-schoolmeesters-een-groot-voordeel-zijn-wanneer-zij-elke-dag-een-tweetal-uren-van-hun-leerlingen-zouden-stelen-hun-eigen-geest-de
Sommige mensen zijn zo bijgelovig dat ze hun dertiende maand zouden weigeren -Bert Verhoye
sommige-mensen-zijn-zo-bijgelovig-dat-ze-hun-dertiende-maand-zouden-weigeren
Sommige mannen lijden aan een ongelukkige liefde voor hun eigen vrouw -Jean de Boisson
sommige-mannen-lijden-aan-een-ongelukkige-liefde-voor-hun-eigen-vrouw