Domheid is meestal een zuster van slechtheid


domheid-is-meestal-een-zuster-van-slechtheid
sophoclesdomheidismeestaleenzustervanslechtheiddomheid isis meestalmeestal eeneen zusterzuster vanvan slechtheiddomheid is meestalis meestal eenmeestal een zustereen zuster vanzuster van slechtheiddomheid is meestal eenis meestal een zustermeestal een zuster vaneen zuster van slechtheiddomheid is meestal een zusteris meestal een zuster vanmeestal een zuster van slechtheid

Begrip is meestal een gemelijke vorm van domheid -Harry Mulisch
begrip-is-meestal-een-gemelijke-vorm-van-domheid
Slechtheid gaat vaker gepaard met domheid dan met geest -Denis Diderot
slechtheid-gaat-vaker-gepaard-met-domheid-dan-met-geest
Geschiedenis: een meestal onwaar verslag van meestal on-belangrijke gebeurtenissen, teweeggebracht door regeerders die meestal schelmen en soldaten die meestal dwazen zijn. -Ambrose Bierce
geschiedenis-een-meestal-onwaar-verslag-van-meestal-on-belangrijke-gebeurtenissen-teweeggebracht-door-regeerders-die-meestal-schelmen-soldaten-die
De arts ziet de mens in zijn ganse zwakheid, de advocaat in zijn ganse slechtheid, de theoloog in zijn ganse domheid -A. Schopenhauer
de-arts-ziet-de-mens-in-zijn-ganse-zwakheid-de-advocaat-in-zijn-ganse-slechtheid-de-theoloog-in-zijn-ganse-domheid
Sport is een zuster van de muzen -Plato
sport-is-een-zuster-van-de-muzen
De geestdrift is een zuster van het lijden -Alfred de Musset
de-geestdrift-is-een-zuster-van-het-lijden