Door heldhaftigheid vervangt de dwalende, wat hem aan waarheid en aan krachten ontbreekt


door-heldhaftigheid-vervangt-de-dwalende-wat-hem-aan-waarheid-aan-krachten-ontbreekt
johann wolfgang von goethedoorheldhaftigheidvervangtdedwalendewathemaanwaarheidkrachtenontbreektheldhaftigheid vervangtvervangt dede dwalendewat hemhem aanaan waarheidwaarheid enen aanaan krachtenkrachten ontbreektdoor heldhaftigheid vervangtheldhaftigheid vervangt devervangt de dwalendewat hem aanhem aan waarheidaan waarheid enwaarheid en aanen aan krachtenaan krachten ontbreektdoor heldhaftigheid vervangt deheldhaftigheid vervangt de dwalendewat hem aan waarheidhem aan waarheid enaan waarheid en aanwaarheid en aan krachtenen aan krachten ontbreektdoor heldhaftigheid vervangt de dwalendewat hem aan waarheid enhem aan waarheid en aanaan waarheid en aan krachtenwaarheid en aan krachten ontbreekt

Door middel van geweld vervangt de dwalende,  wat hij mist in waarheid en krachtenWat redenaars aan diepte ontbreekt, dat geven zij aan lengteDe grootheid ener goede daad wordt zelden gemeten door de dankbaarheid van hem, aan wie ze werd bedreven, doch altijd aan het genoegen dat zij schenkt aan hem, die haar bedreefHet schijnt dat er bijna evenveel mensen zijn wie het aan hartstocht ontbreekt als wie het aan verstand ontbreekt.Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreektOm goed te doen ontbreekt het de mensen nooit aan geld, maar vaak aan lust