Door voortdurend aan vrouwen te denken, weet men niet meer wat er over te denken valt


door-voortdurend-aan-vrouwen-te-denken-weet-men-niet-meer-wat-er-over-te-denken-valt
yvan audouarddoorvoortdurendaanvrouwentedenkenweetmennietmeerwateroverdenkenvaltvoortdurend aanaan vrouwenvrouwen tete denkenweet menmen nietniet meermeer watwat erer overover tete denkendenken valtdoor voortdurend aanvoortdurend aan vrouwenaan vrouwen tevrouwen te denkenweet men nietmen niet meerniet meer watmeer wat erwat er overer over teover te denkente denken valtdoor voortdurend aan vrouwenvoortdurend aan vrouwen teaan vrouwen te denkenweet men niet meermen niet meer watniet meer wat ermeer wat er overwat er over teer over te denkenover te denken valtdoor voortdurend aan vrouwen tevoortdurend aan vrouwen te denkenweet men niet meer watmen niet meer wat erniet meer wat er overmeer wat er over tewat er over te denkener over te denken valt

Denken wat men niet gevoelt is tot zichzelve liegen. Al wat men denkt moet men denken met zijn gehele wezen, ziel en lichaam -Joseph Joubert
denken-wat-men-niet-gevoelt-is-tot-zichzelve-liegen-al-wat-men-denkt-moet-men-denken-met-zijn-gehele-wezen-ziel-lichaam
Denken kweekt angst: denken over de pijn, denken over de dood, denken over teleurstellingen, over successen, over wat misschien zal gebeuren, over hoe het zou moeten zijn, enz, enz -Krishnamurti
denken-kweekt-angst-denken-over-de-pijn-denken-over-de-dood-denken-over-teleurstellingen-over-successen-over-wat-misschien-zal-gebeuren-over-hoe-het
Wanneer mannen alles wisten wat vrouwen denken, zouden ze veel meer durven -Pablo Picasso
wanneer-mannen-alles-wisten-wat-vrouwen-denken-zouden-ze-veel-meer-durven
Men moet de mensen niet leren wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken -G. C. Lichtenberg
men-moet-de-mensen-niet-leren-wat-ze-moeten-denken-maar-hoe-ze-moeten-denken
Wanneer men de mensen leert, hoe ze moeten denken, en niet altijd maar, wat ze moeten denken, wordt misverstand voorkomen -G. C. Lichtenberg
wanneer-men-de-mensen-leert-hoe-ze-moeten-denken-niet-altijd-maar-wat-ze-moeten-denken-wordt-misverstand-voorkomen
De aanwezigheid van mensen van wie men houdt is voldoende: dromen, met hen spreken of niet; aan hen denken of aan iets onverschilligs denken, in hun tegenwoordigheid is het al eender -Jean de la Bruyère
de-aanwezigheid-van-mensen-van-wie-men-houdt-is-voldoende-dromen-met-hen-spreken-of-niet-aan-hen-denken-of-aan-iets-onverschilligs-denken-in-hun