Drie eygenschappen noodigh in de Chirurgie: Een valcken oogh, Een leeuwen hert, Een juffers hant


drie-eygenschappen-noodigh-in-de-chirurgie-een-valcken-oogh-een-leeuwen-hert-een-juffers-hant
jacob catsdrieeygenschappennoodighindechirurgieeenvalckenooghleeuwenhertjuffershantdrie eygenschappeneygenschappen noodighnoodigh inin dede chirurgieeen valckenvalcken oogheen leeuwenleeuwen herteen juffersjuffers hantdrie eygenschappen noodigheygenschappen noodigh innoodigh in dein de chirurgieeen valcken oogheen leeuwen herteen juffers hantdrie eygenschappen noodigh ineygenschappen noodigh in denoodigh in de chirurgiedrie eygenschappen noodigh in deeygenschappen noodigh in de chirurgie

Liever een leger van herten, aangevoerd door een leeuw, dan een leger van leeuwen, aangevoerd door een hert -Napoleon
liever-een-leger-van-herten-aangevoerd-door-een-leeuw-dan-een-leger-van-leeuwen-aangevoerd-door-een-hert
Een goed mens staat in het leven als in een kooi waar de leeuwen niet toespringen, omdat ze over hun verbazing niet heen raken -Julien de Valckenaere
een-goed-mens-staat-in-het-leven-als-in-een-kooi-waar-de-leeuwen-niet-toespringen-omdat-ze-over-hun-verbazing-niet-heen-raken
Ik heb u slechts drie dingen te leren: Eenvoud, geduld, mededogen. Deze drie zijn uw grootste schatten -Lao-Tse
ik-heb-u-slechts-drie-dingen-te-leren-eenvoud-geduld-mededogen-deze-drie-zijn-uw-grootste-schatten
Men bestudeert elkaar drie weken, men bemint elkaar drie maanden, men twist drie jaar, men duldt elkaar dertig jaar, en dan beginnen de kinderen van voren af aan -Hippolyte Taine
men-bestudeert-elkaar-drie-weken-men-bemint-elkaar-drie-maanden-men-twist-drie-jaar-men-duldt-elkaar-dertig-jaar-dan-beginnen-de-kinderen-van-voren
Thuis leeuwen, in het gevecht vossen -Aristofanes
thuis-leeuwen-in-het-gevecht-vossen
Ik heb zo veel plastische chirurgie gehad, wanneer ik overlijd zullen ze mijn lichaam doneren aan Tupperware -Joan Rivers
ik-heb-zo-veel-plastische-chirurgie-gehad-wanneer-ik-overlijd-zullen-ze-mijn-lichaam-doneren-aan-tupperware