Dwaasheid wekt minder weerzin door haar onwetendheid dan schoolvosserij door haar geleerdheid


dwaasheid-wekt-minder-weerzin-door-haar-onwetendheid-dan-schoolvosserij-door-haar-geleerdheid
charles caleb coltondwaasheidwektminderweerzindoorhaaronwetendheiddanschoolvosserijgeleerdheiddwaasheid wektwekt minderminder weerzinweerzin doorhaar onwetendheidonwetendheid dandan schoolvosserijschoolvosserij doorhaar geleerdheiddwaasheid wekt minderwekt minder weerzinminder weerzin doorweerzin door haardoor haar onwetendheidhaar onwetendheid danonwetendheid dan schoolvosserijdan schoolvosserij doorschoolvosserij door haardoor haar geleerdheiddwaasheid wekt minder weerzinwekt minder weerzin doorminder weerzin door haarweerzin door haar onwetendheiddoor haar onwetendheid danhaar onwetendheid dan schoolvosserijonwetendheid dan schoolvosserij doordan schoolvosserij door haarschoolvosserij door haar geleerdheiddwaasheid wekt minder weerzin doorwekt minder weerzin door haarminder weerzin door haar onwetendheidweerzin door haar onwetendheid dandoor haar onwetendheid dan schoolvosserijhaar onwetendheid dan schoolvosserij dooronwetendheid dan schoolvosserij door haardan schoolvosserij door haar geleerdheid

Dwaasheid stuit ons minder tegen de borst door haar onwetendheid, dan pedanterie door haar geleerdheid -Charles Caleb Colton
dwaasheid-stuit-ons-minder-tegen-de-borst-door-haar-onwetendheid-dan-pedanterie-door-haar-geleerdheid
Ik werd aangetrokken door belangstelling in de wetenschap om zichzeve, door haar schoonheid meer dan door haar toepassingen -Blaise Pascal
ik-werd-aangetrokken-door-belangstelling-in-de-wetenschap-om-zichzeve-door-haar-schoonheid-meer-dan-door-haar-toepassingen
Hoe belachelijk een mode ook is, men maakt zich altijd nog belachelijker door haar te trotseren dan door haar te volgen -Comtesse Diane de Beausacq
hoe-belachelijk-een-mode-ook-is-men-maakt-zich-altijd-nog-belachelijker-door-haar-te-trotseren-dan-door-haar-te-volgen
Geen enkel meisje wordt dertig zonder dat haar 3 x gevraagd werd te huwen. Eén keer door haar vader en twee keer door haar moeder -Wiet van Broeckhoven
geen-enkel-meisje-wordt-dertig-zonder-dat-haar-3-x-gevraagd-werd-te-huwen-eén-keer-door-haar-vader-twee-keer-door-haar-moeder
Een krant wordt niet gemaakt door haar redacteurs, maar door haar abonnees -Emile de Girardin
een-krant-wordt-niet-gemaakt-door-haar-redacteurs-maar-door-haar-abonnees
Een krant wordt niet gemaakt door haar redacteuren, maar door haar abonnées -Emile de Girardin
een-krant-wordt-niet-gemaakt-door-haar-redacteuren-maar-door-haar-abonnées