Eén dag kan al het menselijke neerwerpen en weer oprichten


eén-dag-kan-al-het-menselijke-neerwerpen-weer-oprichten
sophocleseéndagkanalhetmenselijkeneerwerpenweeroprichteneén dagdag kankan alal hethet menselijkemenselijke neerwerpenneerwerpen enen weerweer oprichteneén dag kandag kan alkan al hetal het menselijkehet menselijke neerwerpenmenselijke neerwerpen enneerwerpen en weeren weer oprichteneén dag kan aldag kan al hetkan al het menselijkeal het menselijke neerwerpenhet menselijke neerwerpen enmenselijke neerwerpen en weerneerwerpen en weer oprichteneén dag kan al hetdag kan al het menselijkekan al het menselijke neerwerpenal het menselijke neerwerpen enhet menselijke neerwerpen en weermenselijke neerwerpen en weer oprichten

Ik drink me elke dag weer dood en sta als Lazarus weer opWat? Vierdagenweek ? Weer een dag minder om van het weekend te recupererenDe enige reden waarom ik weer zou gaan joggen is zodat ik weer eens gehijg kan horenDe wereld is een schaakbord dag-en nachtgeblokt waarop het lot de mensen scheef en recht verschuift, schaak zet en eind'lijk mat en ze één voor één weer in het kistje legtIk zou een zelfhulpgroep willen oprichten voor mensen met fobieën, maar ik durf nietJe kunt tijd niet in dagen meten zoals geld in dollars, omdat iedere dag weer anders is