Echtgenoot: iemand die na het eten de borden moet wassen.


echtgenoot-iemand-die-na-het-eten-de-borden-moet-wassen
ambrose bierceechtgenootiemanddienahetetendebordenmoetwassendie nana hethet eteneten dede bordenborden moetmoet wasseniemand die nadie na hetna het etenhet eten deeten de bordende borden moetborden moet wasseniemand die na hetdie na het etenna het eten dehet eten de bordeneten de borden moetde borden moet wasseniemand die na het etendie na het eten dena het eten de bordenhet eten de borden moeteten de borden moet wassen

Een echtgenoot is iemand die na het eten de borden moet wassenEen kind is iemand die zijn handen kan wassen zonder de zeep nat te makenWie de lachers op zijn hand heeft gehad, moet die zo spoedig mogelijk wassenEen lui mens is als een steen die in het slijk ligt: wie hem opneemt moet de handen wassenDe mensen die het meest aan eten denken, zijn diegenen die zich hebben voorgenomen minder te gaan etenBeelden uit mijn herinnering zijn even nutteloos als foto's van eten voor iemand die honger heeft