Echtgenoot: iemand die na het eten de borden moet wassen.


echtgenoot-iemand-die-na-het-eten-de-borden-moet-wassen
ambrose bierceechtgenootiemanddienahetetendebordenmoetwassendie nana hethet eteneten dede bordenborden moetmoet wasseniemand die nadie na hetna het etenhet eten deeten de bordende borden moetborden moet wasseniemand die na hetdie na het etenna het eten dehet eten de bordeneten de borden moetde borden moet wasseniemand die na het etendie na het eten dena het eten de bordenhet eten de borden moeteten de borden moet wassen

Een echtgenoot is iemand die na het eten de borden moet wassen -Ambrose Bierce
een-echtgenoot-is-iemand-die-na-het-eten-de-borden-moet-wassen
Een kind is iemand die zijn handen kan wassen zonder de zeep nat te maken -Peter Darbo
een-kind-is-iemand-die-zijn-handen-kan-wassen-zonder-de-zeep-nat-te-maken
Wie de lachers op zijn hand heeft gehad, moet die zo spoedig mogelijk wassen -Jan Greshoff
wie-de-lachers-op-zijn-hand-heeft-gehad-moet-die-zo-spoedig-mogelijk-wassen
Een lui mens is als een steen die in het slijk ligt: wie hem opneemt moet de handen wassen -Jozua Ben Sirach
een-lui-mens-is-als-een-steen-die-in-het-slijk-ligt-wie-hem-opneemt-moet-de-handen-wassen
De mensen die het meest aan eten denken, zijn diegenen die zich hebben voorgenomen minder te gaan eten -Cees Buddingh
de-mensen-die-het-meest-aan-eten-denken-zijn-diegenen-die-zich-hebben-voorgenomen-minder-te-gaan-eten
Beelden uit mijn herinnering zijn even nutteloos als foto's van eten voor iemand die honger heeft -Rudy Kousbroek
beelden-uit-mijn-herinnering-zijn-even-nutteloos-als-foto's-van-eten-voor-iemand-die-honger-heeft