Een auto is een vrij comfortabele zitplaats van waaruit je je medemens de huid kan volschelden


een-auto-is-een-vrij-comfortabele-zitplaats-van-waaruit-medemens-de-huid-kan-volschelden
bram vermeuleneenautoiseenvrijcomfortabelezitplaatsvanwaaruitmedemensdehuidkanvolscheldeneen autoauto isis eeneen vrijvrij comfortabelecomfortabele zitplaatszitplaats vanvan waaruitwaaruit jeje jeje medemensmedemens dede huidhuid kankan volscheldeneen auto isauto is eenis een vrijeen vrij comfortabelevrij comfortabele zitplaatscomfortabele zitplaats vanzitplaats van waaruitvan waaruit jewaaruit je jeje je medemensje medemens demedemens de huidde huid kanhuid kan volscheldeneen auto is eenauto is een vrijis een vrij comfortabeleeen vrij comfortabele zitplaatsvrij comfortabele zitplaats vancomfortabele zitplaats van waaruitzitplaats van waaruit jevan waaruit je jewaaruit je je medemensje je medemens deje medemens de huidmedemens de huid kande huid kan volscheldeneen auto is een vrijauto is een vrij comfortabeleis een vrij comfortabele zitplaatseen vrij comfortabele zitplaats vanvrij comfortabele zitplaats van waaruitcomfortabele zitplaats van waaruit jezitplaats van waaruit je jevan waaruit je je medemenswaaruit je je medemens deje je medemens de huidje medemens de huid kanmedemens de huid kan volschelden

Gun een ander eens een zitplaats in de trein, neem vaker de auto -Fons Jansen
gun-een-ander-eens-een-zitplaats-in-de-trein-neem-vaker-de-auto
Een mens is afhankelijk van zijn medemens als een slang van zijn huid of een krekel van zijn vleugels -Tsjwang-tse
een-mens-is-afhankelijk-van-zijn-medemens-als-een-slang-van-zijn-huid-of-een-krekel-van-zijn-vleugels
De nieuwe Amerikaanse kleine typen auto's zullen de vrouw uit de slavernij van het één-auto gezin bevrijden -Henry Ford
de-nieuwe-amerikaanse-kleine-typen-auto's-zullen-de-vrouw-uit-de-slavernij-van-het-één-auto-gezin-bevrijden
Een dwaasheid of een gemeenheid, die door een andere wordt gesterkt, kan heel achtbaar worden. Span de huid van een ezel over een pispot en gij hebt een trommel -Gustave Flaubert
een-dwaasheid-of-een-gemeenheid-die-door-een-andere-wordt-gesterkt-kan-heel-achtbaar-worden-span-de-huid-van-een-ezel-over-een-pispot-gij-hebt-een