Een beetje filosofie leidt tot atheïsme, maar grote hoeveelheden brengen ons terug naar God


een-beetje-filosofie-leidt-tot-atheïsme-maar-grote-hoeveelheden-brengen-ons-terug-naar-god
francis baconeenbeetjefilosofieleidttotatheïsmemaargrotehoeveelhedenbrengenonsterugnaargodeen beetjebeetje filosofiefilosofie leidtleidt tottot atheïsmemaar grotegrote hoeveelhedenhoeveelheden brengenbrengen onsons terugterug naarnaar godeen beetje filosofiebeetje filosofie leidtfilosofie leidt totleidt tot atheïsmemaar grote hoeveelhedengrote hoeveelheden brengenhoeveelheden brengen onsbrengen ons terugons terug naarterug naar godeen beetje filosofie leidtbeetje filosofie leidt totfilosofie leidt tot atheïsmemaar grote hoeveelheden brengengrote hoeveelheden brengen onshoeveelheden brengen ons terugbrengen ons terug naarons terug naar godeen beetje filosofie leidt totbeetje filosofie leidt tot atheïsmemaar grote hoeveelheden brengen onsgrote hoeveelheden brengen ons terughoeveelheden brengen ons terug naarbrengen ons terug naar god

Filosofie is een passie die leidt tot koelheid -Cornelis Verhoeven
filosofie-is-een-passie-die-leidt-tot-koelheid
Weinig filosofie leidt tot een minachten van geleerdheid, veel tot een waarderen ervan -Nicolas Chamfort
weinig-filosofie-leidt-tot-een-minachten-van-geleerdheid-veel-tot-een-waarderen-ervan
We verlangen niet naar bepaalde dingen terug, maar naar de gevoelens die ze in ons oproepen. -Sigmund Graff
we-verlangen-niet-naar-bepaalde-dingen-terug-maar-naar-de-gevoelens-die-ze-in-ons-oproepen
Waarom is het dat wanneer we tot God praten we zogezegd bidden, maar wanneer God tot ons spreekt we schizofreen zijn? -Lily Tomlin
waarom-is-het-dat-wanneer-we-tot-god-praten-we-zogezegd-bidden-maar-wanneer-god-tot-ons-spreekt-we-schizofreen-zijn
Dat ellende en gevaar ons alleen maar dichter bij God brengen, is zeker. -Dietrich Bonhoeffer
dat-ellende-gevaar-ons-alleen-maar-dichter-bij-god-brengen-is-zeker
Orde leidt tot alle deugden! Maar wat leidt tot orde? -G. C. Lichtenberg
orde-leidt-tot-alle-deugden-maar-wat-leidt-tot-orde