Een beetje oproer af en toe is een goede zaak


een-beetje-oproer-af-toe-is-een-goede-zaak
thomas jeffersoneenbeetjeoproeraftoeiseengoedezaakeen beetjebeetje oproeroproer afaf enen toetoe isis eeneen goedegoede zaakeen beetje oproerbeetje oproer afoproer af enaf en toeen toe istoe is eenis een goedeeen goede zaakeen beetje oproer afbeetje oproer af enoproer af en toeaf en toe isen toe is eentoe is een goedeis een goede zaakeen beetje oproer af enbeetje oproer af en toeoproer af en toe isaf en toe is eenen toe is een goedetoe is een goede zaak

Alle politieke partijen zouden zich een beetje minder met zichzelf, en een beetje meer met de publieke zaak bezig moeten houden -Nicolas de Condorcet
alle-politieke-partijen-zouden-zich-een-beetje-minder-met-zichzelf-een-beetje-meer-met-de-publieke-zaak-bezig-moeten-houden
In trouw zit een beetje luiheid, een beetje angst, een beetje berekening, een beetje pacifisme, een beetje vermoeidheid en soms ook een beetje trouw -Etienne Rey
in-trouw-zit-een-beetje-luiheid-een-beetje-angst-een-beetje-berekening-een-beetje-pacifisme-een-beetje-vermoeidheid-soms-ook-een-beetje-trouw
Een regering, die voortdurend met het oproer onderhandelt, gaat door oproer ten onder -Gustave le Bon
een-regering-die-voortdurend-met-het-oproer-onderhandelt-gaat-door-oproer-ten-onder
Gij zegt dat de goede zaak de oorlog heiligt? Ik zeg u; de goede oorlog is het, die iedere zaak heiligt -Friedrich Nietzsche
gij-zegt-dat-de-goede-zaak-de-oorlog-heiligt-ik-zeg-u-de-goede-oorlog-is-het-die-iedere-zaak-heiligt
Wijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebben -Seneca
wijsheid-is-een-beetje-minder-treuren-om-het-verleden-een-beetje-minder-hopen-op-de-toekomst-een-beetje-meer-het-heden-liefhebben