Een belofte moet niet naar de letter doch naar de geest worden gehouden


een-belofte-moet-niet-naar-de-letter-doch-naar-de-geest-worden-gehouden
marcus tullius ciceroeenbeloftemoetnietnaardeletterdochgeestwordengehoudeneen beloftebelofte moetmoet nietniet naarnaar dede letterletter dochdoch naarnaar dede geestgeest wordenworden gehoudeneen belofte moetbelofte moet nietmoet niet naarniet naar denaar de letterde letter dochletter doch naardoch naar denaar de geestde geest wordengeest worden gehoudeneen belofte moet nietbelofte moet niet naarmoet niet naar deniet naar de letternaar de letter dochde letter doch naarletter doch naar dedoch naar de geestnaar de geest wordende geest worden gehoudeneen belofte moet niet naarbelofte moet niet naar demoet niet naar de letterniet naar de letter dochnaar de letter doch naarde letter doch naar deletter doch naar de geestdoch naar de geest wordennaar de geest worden gehouden

Men moet de mensen niet beoordelen naar hun meningen, doch naar datgene wat die meningen van hen maken -G. C. Lichtenberg
men-moet-de-mensen-niet-beoordelen-naar-hun-meningen-doch-naar-datgene-wat-die-meningen-van-hen-maken
De deugd van een mens moet niet afgemeten worden naar zijn buitengewone verrichtingen, maar naar zijn dagelijkse doen -Blaise Pascal
de-deugd-van-een-mens-moet-niet-afgemeten-worden-naar-zijn-buitengewone-verrichtingen-maar-naar-zijn-dagelijkse-doen
De natuurlijke vluchten van de menselijke geest zijn niet van genoegen naar genoegen, doch van hoop naar hoop. -Samuel Johnson
de-natuurlijke-vluchten-van-de-menselijke-geest-zijn-niet-van-genoegen-naar-genoegen-doch-van-hoop-naar-hoop
Gewone mensen kijken naar hun omgeving. Wie de Weg volgt kijkt naar de Geest. Je moet echter beide zienswijzen vergeten om Dharma te bereiken -Huang Po
gewone-mensen-kijken-naar-hun-omgeving-wie-de-weg-volgt-kijkt-naar-de-geest-je-moet-echter-beide-zienswijzen-vergeten-om-dharma-te-bereiken
Het onderwijs moet zoveel mogelijk van binnen naar buiten gaan, en de leerstof moet niet van buiten naar binnen worden ingepompt -Johann Heinrich Pestalozzi
het-onderwijs-moet-zoveel-mogelijk-van-binnen-naar-buiten-gaan-de-leerstof-moet-niet-van-buiten-naar-binnen-worden-ingepompt
Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden geleefd -Sören Kierkegaard
het-is-beslist-waar-zoals-de-filosofen-zeggen-dat-het-leven-naar-achteren-moet-worden-begrepen-maar-ze-vergeten-de-andere-kwestie-dat-het-leven-naar