Een dame is een vrouw die maakt dat een man zich gedraagt als een heer


een-dame-is-een-vrouw-die-maakt-dat-een-man-zich-gedraagt-als-een-heer
russell lyneseendameiseenvrouwdiemaaktdatmanzichgedraagtalsheereen damedame isis eeneen vrouwvrouw diedie maaktmaakt datdat eeneen manman zichzich gedraagtgedraagt alsals eeneen heereen dame isdame is eenis een vrouween vrouw dievrouw die maaktdie maakt datmaakt dat eendat een maneen man zichman zich gedraagtzich gedraagt alsgedraagt als eenals een heereen dame is eendame is een vrouwis een vrouw dieeen vrouw die maaktvrouw die maakt datdie maakt dat eenmaakt dat een mandat een man zicheen man zich gedraagtman zich gedraagt alszich gedraagt als eengedraagt als een heereen dame is een vrouwdame is een vrouw dieis een vrouw die maakteen vrouw die maakt datvrouw die maakt dat eendie maakt dat een manmaakt dat een man zichdat een man zich gedraagteen man zich gedraagt alsman zich gedraagt als eenzich gedraagt als een heer

De vrouw is een wezen dat zich wel als een man kan gedragen, maar niet als een heerHij die zich in zijn ouderdom als een jonge man gedraagt, is als de man die de trompet steekt voor de aanval te midden van de terugtochtLegerdienst maakt van een jongen een man. Zo ongeveer als het bordeel van een meisje een vrouw maaktEen gentleman is een man die nooit achter de rug van een dame over haar boezem spreektEen vrouw die denkt dat ze intelligent is, vraagt dezelfde rechten als de man. Een vrouw die intelligent is, doet dat nietDiplomaat: man die zijn vrouw er kan van overtuigen dat een dure bontjas haar dik maakt