Een dichter zelf kan niet van iemand houden


een-dichter-zelf-kan-niet-van-iemand-houden
hans pieter verhageneendichterzelfkannietvaniemandhoudeneen dichterdichter zelfzelf kankan nietniet vanvan iemandeen dichter zelfdichter zelf kanzelf kan nietkan niet vanniet van iemandvan iemand houdeneen dichter zelf kandichter zelf kan nietzelf kan niet vankan niet van iemandniet van iemand houdeneen dichter zelf kan nietdichter zelf kan niet vanzelf kan niet van iemandkan niet van iemand houden

De stem van de dichter dient niet alleen te getuigen van het menselijk leven, ze kan ook de steunpilaar zijn die de mens helpt vol te houden en te overwinnen -William Faulkner
de-stem-van-de-dichter-dient-niet-alleen-te-getuigen-van-het-menselijk-leven-ze-kan-ook-de-steunpilaar-zijn-die-de-mens-helpt-vol-te-houden-te
Ik denk dat een dichter iemand is die zichzelf geen dichter zou noemen -Bob Dylan
ik-denk-dat-een-dichter-iemand-is-die-zichzelf-geen-dichter-zou-noemen
Kan iemand die zichzelf haat, wel van een ander houden? -Erasmus
kan-iemand-die-zichzelf-haat-wel-van-een-ander-houden
Geen gunst kan iemand redden als hij zich zelf niet helpt -Henry Ward Beecher
geen-gunst-kan-iemand-redden-als-hij-zich-zelf-niet-helpt
Er zijn twee manieren om niet van kunst te houden. De ene is er niet van te houden. De andere is er op een verstandelijke manier van te houden -Oscar Wilde
er-zijn-twee-manieren-om-niet-van-kunst-te-houden-de-ene-is-er-niet-van-te-houden-de-andere-is-er-op-een-verstandelijke-manier-van-te-houden