Een eerlijk man te zijn in deze wereld, betekent één uit duizenden te zijn


een-eerlijk-man-te-zijn-in-deze-wereld-betekent-één-uit-duizenden-te-zijn
william shakespeareeeneerlijkmantezijnindezewereldbetekentéénuitduizendeneen eerlijkeerlijk manman tete zijnzijn inin dezedeze wereldbetekent éénéén uituit duizendenduizenden tete zijneen eerlijk maneerlijk man teman te zijnte zijn inzijn in dezein deze wereldbetekent één uitéén uit duizendenuit duizenden teduizenden te zijneen eerlijk man teeerlijk man te zijnman te zijn inte zijn in dezezijn in deze wereldbetekent één uit duizendenéén uit duizenden teuit duizenden te zijneen eerlijk man te zijneerlijk man te zijn inman te zijn in dezete zijn in deze wereldbetekent één uit duizenden teéén uit duizenden te zijn

Maar een man die er naar streeft eerlijk te zijn of het langzamerhand te worden, draagt zijn rechter in het eigen hartMaak een eerlijk mens van uzelf en u kunt ervan overtuigd zijn dat er een schurk minder is op de wereldEen man van de wereld moet drankjes kunnen mengen en zijn vriendinnen uit elkaar kunnen houdenIn politieke crises is het moeilijkste voor een eerlijk man, niet zijn plicht te doen, maar hem te kennenHet is moeilijker gedurende acht dagen een eerlijk man te zijn, dan gedurende een kwartier een heldNiet verplichten als men kan, dat is geen eerlijk man zijn