Een encyclopedie is een meerdelig boekwerk waarin alles te vinden staat wat men er niet in zoekt


een-encyclopedie-is-een-meerdelig-boekwerk-waarin-alles-te-vinden-staat-wat-men-er-niet-in-zoekt
gaby van den bergheeenencyclopedieiseenmeerdeligboekwerkwaarinallestevindenstaatwatmenernietinzoekteen encyclopedieencyclopedie isis eeneen meerdeligmeerdelig boekwerkboekwerk waarinwaarin allesalles tete vindenvinden staatstaat watwat menmen erer nietniet inin zoekteen encyclopedie isencyclopedie is eenis een meerdeligeen meerdelig boekwerkmeerdelig boekwerk waarinboekwerk waarin alleswaarin alles tealles te vindente vinden staatvinden staat watstaat wat menwat men ermen er nieter niet inniet in zoekteen encyclopedie is eenencyclopedie is een meerdeligis een meerdelig boekwerkeen meerdelig boekwerk waarinmeerdelig boekwerk waarin allesboekwerk waarin alles tewaarin alles te vindenalles te vinden staatte vinden staat watvinden staat wat menstaat wat men erwat men er nietmen er niet iner niet in zoekteen encyclopedie is een meerdeligencyclopedie is een meerdelig boekwerkis een meerdelig boekwerk waarineen meerdelig boekwerk waarin allesmeerdelig boekwerk waarin alles teboekwerk waarin alles te vindenwaarin alles te vinden staatalles te vinden staat watte vinden staat wat menvinden staat wat men erstaat wat men er nietwat men er niet inmen er niet in zoekt

Met alles zal vanzelf genoegen zich verbinden; genoegen echter, dan men zoekt, is niet te vinden -Friedrich Rückert
met-alles-zal-vanzelf-genoegen-zich-verbinden-genoegen-echter-dan-men-zoekt-is-niet-te-vinden
Weten met een encyclopedie om te gaan is beter dan een encyclopedie te zijn -Alfred Nobel
weten-met-een-encyclopedie-om-te-gaan-is-beter-dan-een-encyclopedie-te-zijn
Daar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel ding -Blaise Pascal
daar-men-niet-zo-universeel-kan-zijn-dat-men-alles-weet-wat-van-alles-te-weten-is-moet-men-weinig-weten-van-alles-want-het-is-veel-mooier-iets-van
Staat ouden slecht, wat jongen goed staat, hoeveel slechter staat hun, wat men zelfs bij jongen afkeurt -Friedrich Rückert
staat-ouden-slecht-wat-jongen-goed-staat-hoeveel-slechter-staat-hun-wat-men-zelfs-bij-jongen-afkeurt