Een genie is vaak alleen maar een getalenteerd persoon die al zijn of haar huiswerk heeft gedaan


een-genie-is-vaak-alleen-maar-een-getalenteerd-persoon-die-al-zijn-of-haar-huiswerk-heeft-gedaan
thomas alva edisoneengenieisvaakalleenmaareengetalenteerdpersoondiealzijnofhaarhuiswerkheeftgedaaneen geniegenie isis vaakvaak alleenalleen maarmaar eeneen getalenteerdgetalenteerd persoonpersoon diedie alal zijnhaar huiswerkhuiswerk heeftheeft gedaaneen genie isgenie is vaakis vaak alleenvaak alleen maaralleen maar eenmaar een getalenteerdeen getalenteerd persoongetalenteerd persoon diepersoon die aldie al zijnzijn of haarhaar huiswerk heefthuiswerk heeft gedaaneen genie is vaakgenie is vaak alleenis vaak alleen maarvaak alleen maar eenalleen maar een getalenteerdmaar een getalenteerd persooneen getalenteerd persoon diegetalenteerd persoon die alpersoon die al zijnal zijn of haarzijn of haar huiswerkhaar huiswerk heeft gedaaneen genie is vaak alleengenie is vaak alleen maaris vaak alleen maar eenvaak alleen maar een getalenteerdalleen maar een getalenteerd persoonmaar een getalenteerd persoon dieeen getalenteerd persoon die algetalenteerd persoon die al zijndie al zijn of haaral zijn of haar huiswerkzijn of haar huiswerk heeft

Alleen de persoon die licht en duisternis, oorlog en vrede, opkomst en ondergang heeft ervaren, alleen die persoon heeft het echte leven ervaren -Stefan Zweig
alleen-de-persoon-die-licht-duisternis-oorlog-vrede-opkomst-ondergang-heeft-ervaren-alleen-die-persoon-heeft-het-echte-leven-ervaren
De waarheid over een vrouw hoort men van haar beste vriendin óf van haar grootste vijand - en vaak is dat dezelfde persoon- -Vittoria de Sica
de-waarheid-over-een-vrouw-hoort-men-van-haar-beste-vriendin-óf-van-haar-grootste-vijand-vaak-is-dat-dezelfde-persoon
Wanneer een persoon geen dankbaarheid heeft, ontbreekt er iets in zijn of haar menselijkheid. -Wiesel Elie
wanneer-een-persoon-geen-dankbaarheid-heeft-ontbreekt-er-iets-in-zijn-of-haar-menselijkheid
De deugd erkent niets dan wat door haar en voor haar alleen wordt gedaan -Michel Eyquem de Montaigne
de-deugd-erkent-niets-dan-wat-door-haar-voor-haar-alleen-wordt-gedaan
Ieder mens heeft het bezit over zijn eigen persoon. Niemand anders heeft hier recht op, alleen hijzelf -John Locke
ieder-mens-heeft-het-bezit-over-zijn-eigen-persoon-niemand-anders-heeft-hier-recht-op-alleen-hijzelf
Er heeft wellicht nooit een genie bestaan, die van zijn geestesgaven een zo verstandig gebruikgemaakt heeft als Goethe; en daarin bestaat hoofdzakelijk zijn grootheid -Jozsef Eötvös
er-heeft-wellicht-nooit-een-genie-bestaan-die-van-zijn-geestesgaven-een-zo-verstandig-gebruikgemaakt-heeft-als-goethe-daarin-bestaat-hoofdzakelijk