Een glimlach is een facelift die binnen ieders bereik ligt


een-glimlach-is-een-facelift-die-binnen-ieders-bereik-ligt
dirk seliseenglimlachiseenfaceliftdiebinneniedersbereikligteen glimlachglimlach isis eeneen faceliftfacelift diedie binnenbinnen iedersieders bereikbereik ligteen glimlach isglimlach is eenis een facelifteen facelift diefacelift die binnendie binnen iedersbinnen ieders bereikieders bereik ligteen glimlach is eenglimlach is een faceliftis een facelift dieeen facelift die binnenfacelift die binnen iedersdie binnen ieders bereikbinnen ieders bereik ligteen glimlach is een faceliftglimlach is een facelift dieis een facelift die binneneen facelift die binnen iedersfacelift die binnen ieders bereikdie binnen ieders bereik ligt

In ieders donker staat of ligt een voertuig zonder vergezichtDe godsdienst brengt de deugden van grote geesten binnen het bereik van allenVrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefdeDe aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzuchtMisschien moet men onder democratie verstaan: de ondeugden van enkelen binnen het bereik van het grootst mogelijk aantal gebrachtWaar ligt de oorsprong van het gezin? Die ligt bij een jongeman die verliefd wordt op een meisje - een verhevener alternatief is nog niet ontdekt