Een goed boek moet ons niet iets geven, doch iets afnemen: een van onze zekerheden


een-goed-boek-moet-ons-niet-iets-geven-doch-iets-afnemen-een-van-onze-zekerheden
jan greshoffeengoedboekmoetonsnietietsgevendochafnemeneenvanonzezekerhedeneen goedgoed boekboek moetmoet onsons nietniet ietsiets gevendoch ietsiets afnemeneen vanvan onzeonze zekerhedeneen goed boekgoed boek moetboek moet onsmoet ons nietons niet ietsniet iets gevendoch iets afnemeneen van onzevan onze zekerhedeneen goed boek moetgoed boek moet onsboek moet ons nietmoet ons niet ietsons niet iets geveneen van onze zekerhedeneen goed boek moet onsgoed boek moet ons nietboek moet ons niet ietsmoet ons niet iets geven

Onsterflijkheid is niet iets toekomstigs, doch is iets dat wij in ons tegenwoordige leven voelen -Friedrich Rückert
onsterflijkheid-is-niet-iets-toekomstigs-doch-is-iets-dat-wij-in-ons-tegenwoordige-leven-voelen
Schitterende citaten maken iets goed aan een minderwaardig boek, en verhogen de waarde van een waardevol boek door de afwisseling in stijl en behandeling, die zij brengen -Christian Nevell Bovee
schitterende-citaten-maken-iets-goed-aan-een-minderwaardig-boek-verhogen-de-waarde-van-een-waardevol-boek-door-de-afwisseling-in-stijl-behandeling
Men moet niet zien, wat voor goed een vriend ons doet, doch alleen letten op het verlangen dat hij heeft om ons goed te doen -Marquise de Sablé
men-moet-niet-zien-wat-voor-goed-een-vriend-ons-doet-doch-alleen-letten-op-het-verlangen-dat-hij-heeft-om-ons-goed-te-doen
Niemand boven de vijfendertig is de moeite van het ontmoeten waard die ons niet iets meer kan leren dan we ook alleen of uit een boek zouden kunnen opsteken -Cyril Connolly
niemand-boven-de-vijfendertig-is-de-moeite-van-het-ontmoeten-waard-die-ons-niet-iets-meer-kan-leren-dan-we-ook-alleen-of-uit-een-boek-zouden-kunnen