Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig


een-goed-verstaander-heeft-slechts-een-half-woord-nodig
jacques delilleeengoedverstaanderheeftslechtseenhalfwoordnodigeen goedgoed verstaanderverstaander heeftheeft slechtsslechts eeneen halfhalf woordwoord nodigeen goed verstaandergoed verstaander heeftverstaander heeft slechtsheeft slechts eenslechts een halfeen half woordhalf woord nodigeen goed verstaander heeftgoed verstaander heeft slechtsverstaander heeft slechts eenheeft slechts een halfslechts een half woordeen half woord nodigeen goed verstaander heeft slechtsgoed verstaander heeft slechts eenverstaander heeft slechts een halfheeft slechts een half woordslechts een half woord nodig

Voor een goed verstaander is dit woord genoeg -Plautus
voor-een-goed-verstaander-is-dit-woord-genoeg
Een goed argument heeft, om begrepen te worden, nooit meer dan een enkel woord nodig, als men er goed van doordrongen is -Joseph Joubert
een-goed-argument-heeft-om-begrepen-te-worden-nooit-meer-dan-een-enkel-woord-nodig-als-men-er-goed-van-doordrongen-is
Het woord behoort half de spreker toe, half de toegesprokene -Michel Eyquem de Montaigne
het-woord-behoort-half-de-spreker-toe-half-de-toegesprokene
Wie goed reist, laat geen sporen na. Wie goed spreekt, overtuigt zijn gehoor. Wie goed rekent, heeft geen telraam nodig. Wie goed vastbindt, heeft geen touw nodig -Lao-Tse
wie-goed-reist-laat-geen-sporen-na-wie-goed-spreekt-overtuigt-zijn-gehoor-wie-goed-rekent-heeft-geen-telraam-nodig-wie-goed-vastbindt-heeft-geen
Wie met geweld overwint, heeft zijn vijand slechts half overwonnen -John Milton
wie-met-geweld-overwint-heeft-zijn-vijand-slechts-half-overwonnen
Heeft men een groot woord nodig, moeder Natuur, dan denkt men aan U -Friedrich Hölderlin
heeft-men-een-groot-woord-nodig-moeder-natuur-dan-denkt-men-aan-u