Een groep kinderen en geen gulle lach? Hun opvoeder is in de buurt


een-groep-kinderen-geen-gulle-lach-hun-opvoeder-is-in-de-buurt
julien de valckenaereeengroepkinderengeengullelachhunopvoederisindebuurteen groepgroep kinderenkinderen enen geengeen gullegulle lachhun opvoederopvoeder isis inin dede buurteen groep kinderengroep kinderen enkinderen en geenen geen gullegeen gulle lachhun opvoeder isopvoeder is inis in dein de buurteen groep kinderen engroep kinderen en geenkinderen en geen gulleen geen gulle lachhun opvoeder is inopvoeder is in deis in de buurteen groep kinderen en geengroep kinderen en geen gullekinderen en geen gulle lachhun opvoeder is in deopvoeder is in de buurt

Vrouwen bewaren hun tranen tot er een man in de buurt isOuders, die niets van hun kinderen leren, kunnen hun kinderen niet onderwijzen en opvoedenKinderen ter wereld brengen is fantastisch. Mijn zuster gilde zo luid dat ze de hele buurt wakker maakte….. En dat was nog maar tijdens de conceptieOp een gegeven moment, heb ik besloten om een verhaal te schrijven. Ik had geen kleine kinderen meer om hun verhalen te vertellen.Grote minnaars schieten nooit in de lach, dat is hun grootheidWij zijn kinderen van onze tijd; maar kinderen, die hun moeder nooit mogen kennen