Een grote stad moet niet worden verward met een dichtbevolkte


een-grote-stad-moet-niet-worden-verward-met-een-dichtbevolkte
aristoteleseengrotestadmoetnietwordenverwardmeteendichtbevolkteeen grotegrote stadstad moetmoet nietniet wordenworden verwardverward metmet eeneen dichtbevolkteeen grote stadgrote stad moetstad moet nietmoet niet wordenniet worden verwardworden verward metverward met eenmet een dichtbevolkteeen grote stad moetgrote stad moet nietstad moet niet wordenmoet niet worden verwardniet worden verward metworden verward met eenverward met een dichtbevolkteeen grote stad moet nietgrote stad moet niet wordenstad moet niet worden verwardmoet niet worden verward metniet worden verward met eenworden verward met een dichtbevolkte

Wat allemaal filosofie heet, moet niet met de filosofie zelf verward worden -Karl Jaspers
wat-allemaal-filosofie-heet-moet-niet-met-de-filosofie-zelf-verward-worden
In een grote stad denkt met te veel aan zichzelf, in kleine steden bemoeit men zich te veel met de anderen -Joseph Sanial-Dubay
in-een-grote-stad-denkt-met-te-veel-aan-zichzelf-in-kleine-steden-bemoeit-men-zich-te-veel-met-de-anderen
Een grote stad betekent grote eenzaamheid -Erasmus
een-grote-stad-betekent-grote-eenzaamheid
Als iemand de baas wordt van een stad die gewend is in vrijheid te leven en hij haar niet vernietigt, moet hij er op rekenen door haar vernietigd te worden. -Machiavelli
als-iemand-de-baas-wordt-van-een-stad-die-gewend-is-in-vrijheid-te-leven-hij-haar-niet-vernietigt-moet-hij-er-op-rekenen-door-haar-vernietigd-te