Een ieder begrijpt slechts datgene wat hij in zichzelf terugvindt


een-ieder-begrijpt-slechts-datgene-wat-hij-in-zichzelf-terugvindt
henri frédéric amieleeniederbegrijptslechtsdatgenewathijinzichzelfterugvindteen iederieder begrijptbegrijpt slechtsslechts datgenedatgene watwat hijhij inin zichzelfzichzelf terugvindteen ieder begrijptieder begrijpt slechtsbegrijpt slechts datgeneslechts datgene watdatgene wat hijwat hij inhij in zichzelfin zichzelf terugvindteen ieder begrijpt slechtsieder begrijpt slechts datgenebegrijpt slechts datgene watslechts datgene wat hijdatgene wat hij inwat hij in zichzelfhij in zichzelf terugvindteen ieder begrijpt slechts datgeneieder begrijpt slechts datgene watbegrijpt slechts datgene wat hijslechts datgene wat hij indatgene wat hij in zichzelfwat hij in zichzelf terugvindt

De mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt -Jean-Paul Sartre
de-mens-is-alleen-datgene-wat-hij-van-zichzelf-maakt
Wie slechts een deel begrijpt, begrijpt niets -Alain-René Lesage
wie-slechts-een-deel-begrijpt-begrijpt-niets
Niemand kan over zichzelf heenkijken, d.w.z. ieder ziet in de ander alleen wat hij zelf is -A. Schopenhauer
niemand-kan-over-zichzelf-heenkijken-dwz-ieder-ziet-in-de-ander-alleen-wat-hij-zelf-is
Hij die trots is eet zichzelf op: trots is zijn eigen spiegel, zijn eigen trompet, zijn eigen kroniek; en wat zichzelf slechts in de daad prijst, verslindt zichzelf in de lof -William Shakespeare
hij-die-trots-is-eet-zichzelf-op-trots-is-zijn-eigen-spiegel-zijn-eigen-trompet-zijn-eigen-kroniek-wat-zichzelf-slechts-in-de-daad-prijst-verslindt
Wie anderen begrijpt, heeft kennis. Wie zichzelf begrijpt, is verlicht. Wie anderen verovert, heeft macht. Wie zichzelf verovert, is sterk. Wie sterft, maar niet vergeten wordt, leidt een lang leven -Lao-Tse
wie-anderen-begrijpt-heeft-kennis-wie-zichzelf-begrijpt-is-verlicht-wie-anderen-verovert-heeft-macht-wie-zichzelf-verovert-is-sterk-wie-sterft
De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegen -Augustinus
de-mens-ziet-zichzelf-nooit-zoals-hij-is-maar-slechts-de-weg-die-voor-hem-ligt-ook-deze-slechts-op-korte-afstand-als-hij-verder-vooruit-wil-zien