Een jonge kwast, dat kan er nog mee door, maar een jonge gierigaard is een monster


een-jonge-kwast-dat-kan-er-nog-mee-door-maar-een-jonge-gierigaard-is-een-monster
voltaireeenjongekwastdatkanernogmeedoormaareengierigaardismonstereen jongejonge kwastdat kankan erer nognog meemee doormaar eeneen jongejonge gierigaardgierigaard isis eeneen monstereen jonge kwastdat kan erkan er noger nog meenog mee doormaar een jongeeen jonge gierigaardjonge gierigaard isgierigaard is eenis een monsterdat kan er nogkan er nog meeer nog mee doormaar een jonge gierigaardeen jonge gierigaard isjonge gierigaard is eengierigaard is een monsterdat kan er nog meekan er nog mee doormaar een jonge gierigaard iseen jonge gierigaard is eenjonge gierigaard is een monster

Jonge honden zijn erkentelijker dan jonge mensen -Georges Guilbert
jonge-honden-zijn-erkentelijker-dan-jonge-mensen
Een jonge vrouw met een oude man getrouwd, is een boot die niet naar het roer luistert en 's nachts nog weleens een andere haven zoekt -Theognis van Megara
een-jonge-vrouw-met-een-oude-man-getrouwd-is-een-boot-die-niet-naar-het-roer-luistert-'s-nachts-nog-weleens-een-andere-haven-zoekt
Men kan beter een jonge meikever zijn dan een oude paradijsvogel -Mark Twain
men-kan-beter-een-jonge-meikever-zijn-dan-een-oude-paradijsvogel
De gevaarlijkste klip voor een jonge schrijver is niet het eerste werk dat hij publiceert, maar zijn tweede -Fliegende Blätter
de-gevaarlijkste-klip-voor-een-jonge-schrijver-is-niet-het-eerste-werk-dat-hij-publiceert-maar-zijn-tweede
Het verschil tussen jonge en oude mensen is, dat oude mensen weten wat het is om jong te zijn, maar jonge mensen niet weten wat het is om oud te zijn -Cees Buddingh
het-verschil-tussen-jonge-oude-mensen-is-dat-oude-mensen-weten-wat-het-is-om-jong-te-zijn-maar-jonge-mensen-niet-weten-wat-het-is-om-oud-te-zijn