Een kwaad is armoe, die uit overvloed ontstaat


een-kwaad-is-armoe-die-uit-overvloed-ontstaat
ovidiuseenkwaadisarmoedieuitovervloedontstaateen kwaadkwaad isis armoedie uituit overvloedovervloed ontstaateen kwaad iskwaad is armoedie uit overvloeduit overvloed ontstaateen kwaad is armoedie uit overvloed ontstaat

Veel buitenstaanders willen er niet aan dat de financiële wereld voor een belangrijk deel niet bestaat uit mensen die moedwillig kwaad doen, maar uit conformisten die zichzelf überhaupt geen vragen meer stellen over goed en kwaadUit de vermoeidheid, die uit de deugd voortkomt, ontstaat de ware rustHet kwaad voedt zich uitsluitend met het kwaad.  Wijze mensen vergelden daarom nooit kwaad met kwaad, maar altijd met goed en daardoor schakelen zij het kwaad uitArmoe drukt een mens meer neer dan enig ander kwaad, meer dan de ouderdom met zijn grijze haren, meer dan de rillingen van de koortsHet absurde ontstaat uit de confrontatie van de mens die vraag en de wereld die op onredelijke wijze zwijgtUit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte