Een leek is iemand die er òf nooit is ingetrapt, òf die er ooit is uitgetrapt


een-leek-is-iemand-die-er-òf-nooit-is-ingetrapt-òf-die-er-ooit-is-uitgetrapt
fons janseneenleekisiemanddieeròfnooitingetraptooituitgetrapteen leekleek isis iemanddie erer òfòf nooitnooit isis ingetraptòf diedie erer ooitooit isis uitgetrapteen leek isleek is iemandis iemand dieiemand die erdie er òfer òf nooitòf nooit isnooit is ingetraptòf die erdie er ooiter ooit isooit is uitgetrapteen leek is iemandleek is iemand dieis iemand die eriemand die er òfdie er òf nooiter òf nooit isòf nooit is ingetraptòf die er ooitdie er ooit iser ooit is uitgetrapteen leek is iemand dieleek is iemand die eris iemand die er òfiemand die er òf nooitdie er òf nooit iser òf nooit is ingetraptòf die er ooit isdie er ooit is uitgetrapt

Laat hen, die zich over iemand beklagen, tot zichzelf ingaan en zich afvragen, of zij ooit in het bijzijn van die persoon goed zijn geweest -Maurice Maeterlinck
laat-hen-die-zich-over-iemand-beklagen-tot-zichzelf-ingaan-zich-afvragen-of-zij-ooit-in-het-bijzijn-van-die-persoon-goed-zijn-geweest
Een gerenommeerd auteur is iemand die meer inkt doet vloeien dan hij er zelf ooit verbruikt heeft -Robert Sabatier
een-gerenommeerd-auteur-is-iemand-die-meer-inkt-doet-vloeien-dan-hij-er-zelf-ooit-verbruikt-heeft
Mensen die een steeds grotere rijkdom najagen, zonder zich ooit de tijd te gunnen ervan te genieten, lijken op hongerigen die steeds door koken, maar nooit aan tafel gaan zitten -Marie von Ebner-Eschenbach
mensen-die-een-steeds-grotere-rijkdom-najagen-zonder-zich-ooit-de-tijd-te-gunnen-ervan-te-genieten-lijken-op-hongerigen-die-steeds-door-koken-maar
Nooit eens iemand die je vertelt dat hij in een vorig leven een onbenullig iemand was. Nee, altijd een prins of zo -Fons Jansen
nooit-eens-iemand-die-vertelt-dat-hij-in-een-vorig-leven-een-onbenullig-iemand-was-nee-altijd-een-prins-of-zo
Neem nooit iemand in vertrouwen die nooit glimlacht -Henry de Montherlant
neem-nooit-iemand-in-vertrouwen-die-nooit-glimlacht