Een leugen wordt niet oud


een-leugen-wordt-niet-oud
sophocleseenleugenwordtnietoudeen leugenleugen wordtwordt nietniet oudeen leugen wordtleugen wordt nietwordt niet oudeen leugen wordt nietleugen wordt niet oudeen leugen wordt niet oud

Het oude wordt nooit oud; oud wordt alleen het nieuweEen leugen die vaak genoeg verteld wordt, wordt op de duur zelf waarheidIs een kind eenmaal in ingewikkelde huiselijke omstandigheden opgevoed, waar de leugen een normaal iets is dan hanteert het met even grote natuurlijkheid de leugen en zegt onwillekeurig altijd de dingen die met zijn belang stroken; een zin voor waarheid, een tegenzin tegen de leugen als zodanig kent het niet en begrijpt het niet en zo liegt het in alle onschuldEen vrijgezel merkt dat hij oud wordt, als hem niet meer wordt gevraagd waarom hij nog niet getrouwd is, maar waarom hij het niet geweest isDe metafysische leugen is de enige leugen, die niet weerlegd kan wordenLiefdadigheid wordt nooit oud; het verbetert met de leeftijd en wordt een gewoonte