Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder kroegen


een-leven-zonder-feesten-is-als-een-lange-weg-zonder-kroegen
democrituseenlevenzonderfeestenisalseenlangewegkroegeneen levenleven zonderzonder feestenfeesten isis alsals eeneen langelange wegweg zonderzonder kroegeneen leven zonderleven zonder feestenzonder feesten isfeesten is alsis als eenals een langeeen lange weglange weg zonderweg zonder kroegeneen leven zonder feestenleven zonder feesten iszonder feesten is alsfeesten is als eenis als een langeals een lange wegeen lange weg zonderlange weg zonder kroegeneen leven zonder feesten isleven zonder feesten is alszonder feesten is als eenfeesten is als een langeis als een lange wegals een lange weg zondereen lange weg zonder kroegen

Dit is de ware betekenis van het leven - leven, niet heldhaftig, maar innerlijk voluit leven, zonder angst, zonder strijd en zonder alle andere ellende -Krishnamurti
dit-is-de-ware-betekenis-van-het-leven-leven-niet-heldhaftig-maar-innerlijk-voluit-leven-zonder-angst-zonder-strijd-zonder-alle-andere-ellende
Net als een kaars niet kan branden zonder vuur, zo kunnen wij niet leven zonder een spiritueel leven -Boeddha
net-als-een-kaars-niet-kan-branden-zonder-vuur-zo-kunnen-wij-niet-leven-zonder-een-spiritueel-leven
Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de 'plicht'? -Friedrich Nietzsche
wat-is-funester-dan-te-werken-te-denken-te-voelen-zonder-innerlijke-noodzaak-zonder-een-diep-persoonlijke-keuze-zonder-lust-als-een-automaat-van-de
Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten -René de Masny
een-leven-zonder-liefde-is-als-een-landschap-zonder-zon-als-er-geen-schaduwen-zijn-dan-zijn-er-ook-geen-grote-lichten
Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zoen. Wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen -Toon Hermans
ga-nooit-weg-zonder-te-groeten-ga-nooit-heen-zonder-een-zoen-wie-het-noodlot-zal-ontmoeten-kan-het-morgen-niet-meer-doen