Een man die het heel druk heeft, verandert zelden van mening


een-man-die-het-heel-druk-heeft-verandert-zelden-van-mening
friedrich nietzscheeenmandiehetheeldrukheeftverandertzeldenvanmeningeen manman diedie hethet heelheel drukdruk heeftverandert zeldenzelden vanvan meningeen man dieman die hetdie het heelhet heel drukheel druk heeftverandert zelden vanzelden van meningeen man die hetman die het heeldie het heel drukhet heel druk heeftverandert zelden van meningeen man die het heelman die het heel drukdie het heel druk heeft

Een man die het altijd heel druk heeft, verveelt zich het gemakkelijkst -Ive Silloc
een-man-die-het-altijd-heel-druk-heeft-verveelt-zich-het-gemakkelijkst
Je ziet nooit iemand die het heel druk heeft, ongelukkig zijn -Dorothy Dix
je-ziet-nooit-iemand-die-het-heel-druk-heeft-ongelukkig-zijn
Mensen die het heel erg druk hebben, hebben niet meer behoefte aan rustpauzes dan leeglopers -William James
mensen-die-het-heel-erg-druk-hebben-hebben-niet-meer-behoefte-aan-rustpauzes-dan-leeglopers
Een man die jong in jaren is, kan oud in uren zijn wanneer hij geen tijd verloren heeft doen gaan; doch dat komt zelden voor -Francis Bacon
een-man-die-jong-in-jaren-is-kan-oud-in-uren-zijn-wanneer-hij-geen-tijd-verloren-heeft-doen-gaan-doch-dat-komt-zelden-voor
Het is in de therapie niet de bedoeling om de druk van je weg te nemen. Alleen om je te laten te zien in hoeverre je die druk zelf maakt. Als je dat weet, kan je wat je maakt ook niet maken -Jacinta de Roeck
het-is-in-de-therapie-niet-de-bedoeling-om-de-druk-van-weg-te-nemen-alleen-om-te-laten-te-zien-in-hoeverre-die-druk-zelf-maakt-als-dat-weet-kan
Toch heeft over niks een mening hebben ook een voordeel: je hoeft niet van mening te veranderen -Herman Brusselmans
toch-heeft-over-niks-een-mening-hebben-ook-een-voordeel-hoeft-niet-van-mening-te-veranderen