Een man verliest eerst zijn illusies, dan zijn tanden en als laatste zijn smoesjes


een-man-verliest-eerst-zijn-illusies-dan-zijn-tanden-als-laatste-zijn-smoesjes
helen rowlandeenmanverliesteerstzijnillusiesdantandenalslaatstesmoesjeseen manman verliestverliest eersteerst zijnzijn illusiesdan zijnzijn tandentanden enen alsals laatstelaatste zijnzijn smoesjeseen man verliestman verliest eerstverliest eerst zijneerst zijn illusiesdan zijn tandenzijn tanden entanden en alsen als laatsteals laatste zijnlaatste zijn smoesjeseen man verliest eerstman verliest eerst zijnverliest eerst zijn illusiesdan zijn tanden enzijn tanden en alstanden en als laatsteen als laatste zijnals laatste zijn smoesjeseen man verliest eerst zijnman verliest eerst zijn illusiesdan zijn tanden en alszijn tanden en als laatstetanden en als laatste zijnen als laatste zijn smoesjes

Onze illusies zijn als onze tanden: de eerste die wij kwijtraken worden vanzelf door andere vervangen; de laatste worden ons slechts onder veel pijn ontrukt -G.-M. Valtour
onze-illusies-zijn-als-onze-tanden-de-eerste-die-wij-kwijtraken-worden-vanzelf-door-andere-vervangen-de-laatste-worden-ons-slechts-onder-veel-pijn
De mens kan slechts een bepaald aantal tanden, haren en ideeën hebben. Er komt noodzakelijkerwijze een tijd waarop hij zijn tanden, zijn haren en zijn ideeën verliest -Voltaire
de-mens-kan-slechts-een-bepaald-aantal-tanden-haren-ideeën-hebben-er-komt-noodzakelijkerwijze-een-tijd-waarop-hij-zijn-tanden-zijn-haren-zijn
Men verliest zijn vrienden als zijn tanden. Ten slotte heeft men geen pijn meer -Friedrich Hebbel
men-verliest-zijn-vrienden-als-zijn-tanden-ten-slotte-heeft-men-geen-pijn-meer
Wie zijn hart verliest wordt zich eerst dan het bezit bewust -C. J. Wijnaendts Francken
wie-zijn-hart-verliest-wordt-zich-eerst-dan-het-bezit-bewust
Wat ware het voor moed, de hond, die zijn tanden laat zien, de hand tussen de tanden te steken, als men hem met de voet kan wegtrappen? -William Shakespeare
wat-ware-het-voor-moed-de-hond-die-zijn-tanden-laat-zien-de-hand-tussen-de-tanden-te-steken-als-men-hem-met-de-voet-kan-wegtrappen
Een man die zijn tegenstander geluk wenst na een nederlaag, verliest nimmer zijn gezicht -Bertus Aafjes
een-man-die-zijn-tegenstander-geluk-wenst-na-een-nederlaag-verliest-nimmer-zijn-gezicht