Een mens is slechts wind en schaduw


een-mens-is-slechts-wind-schaduw
sophocleseenmensisslechtswindschaduween mensmens isis slechtsslechts windwind enen schaduween mens ismens is slechtsis slechts windslechts wind enwind en schaduween mens is slechtsmens is slechts windis slechts wind enslechts wind en schaduween mens is slechts windmens is slechts wind enis slechts wind en schaduw

Het leven zelf is slechts de schaduw van de dood, en gestorvenen zijn slechts de schaduwen der levenden. Alle dingen vallen onder deze naam. De zon zelf is slechts de donkere simulacrum, en het licht slechts de schaduw van GodEen mens is slechts de droom van een schaduwGeleerdheid maakt de mensen opgeblazen: woorden zijn slechts wind, en geleerdheid is slechts woorden; ergo, is geleerdheid louter windVrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind meeEen edel paard heeft slechts de schaduw van de zweep nodigDe smart is slechts de schaduw van Gods vleugel