Een mild man is een familielid van iedereen


een-mild-man-is-een-familielid-van-iedereen
nizami ganjavieenmildmaniseenfamilielidvaniedereeneen mildmild manman isis eeneen familielidfamilielid vanvan iedereeneen mild manmild man isman is eenis een familielideen familielid vanfamilielid van iedereeneen mild man ismild man is eenman is een familielidis een familielid vaneen familielid van iedereeneen mild man is eenmild man is een familielidman is een familielid vanis een familielid van iedereen

Een acteur is een man die iedereen probeert te zijn behalve hemzelf -Joey Adams
een-acteur-is-een-man-die-iedereen-probeert-te-zijn-behalve-hemzelf
Wij kunnen het in de ouderdom tot niets schoners brengen dan tot een mild en bescheiden quietisme -Marie von Ebner-Eschenbach
wij-kunnen-het-in-de-ouderdom-tot-niets-schoners-brengen-dan-tot-een-mild-bescheiden-quietisme
Iedereen kan geschiedenis maken; alleen een groot man kan haar schrijven -Oscar Wilde
iedereen-kan-geschiedenis-maken-alleen-een-groot-man-kan-haar-schrijven
Recht is hier en ginds, maar gij moet daarnaar streven, eigen rechten mild uit te oefenen en rechten van anderen te eerbiedigen -Emanuel Geibel
recht-is-hier-ginds-maar-gij-moet-daarnaar-streven-eigen-rechten-mild-uit-te-oefenen-rechten-van-anderen-te-eerbiedigen
De directeur van het theater was, zoals iedereen weet, een zeer voorzichtig man. Hij liet het programmablad pas drukken, toen het stuk niet meer gespeeld werd -Wieslaw Brudzinsky
de-directeur-van-het-theater-was-zoals-iedereen-weet-een-zeer-voorzichtig-man-hij-liet-het-programmablad-drukken-toen-het-stuk-niet-meer-gespeeld
Een jongeman van 15 begint met roken om te bewijzen dat hij een man is. Een man van 30 houdt er mee op om dezelfde reden -Ernest Hemingway
een-jongeman-van-15-begint-met-roken-om-te-bewijzen-dat-hij-een-man-is-een-man-van-30-houdt-er-mee-op-om-dezelfde-reden