Een nieuwe afspraak over 3 maanden ? Dit kan niet. Volgens mijn agenda moet ik die dag naar een begrafenis


een-nieuwe-afspraak-over-3-maanden-dit-kan-niet-volgens-mijn-agenda-moet-ik-die-dag-naar-een-begrafenis
wiet van broeckhoveneennieuweafspraakover3maandenditkannietvolgensmijnagendamoetikdiedagnaareenbegrafeniseen nieuwenieuwe afspraakafspraak overmaandenditdit kankan nietvolgens mijnmijn agendaagenda moetmoet ikik diedie dagdag naarnaar eeneen begrafeniseen nieuwe afspraaknieuwe afspraak overafspraak over 3over 3 maandendit kandit kan nietvolgens mijn agendamijn agenda moetagenda moet ikmoet ik dieik die dagdie dag naardag naar eennaar een begrafeniseen nieuwe afspraak overnieuwe afspraak over 3afspraak over 3 maandenover 3 maandendit kan nietvolgens mijn agenda moetmijn agenda moet ikagenda moet ik diemoet ik die dagik die dag naardie dag naar eendag naar een begrafeniseen nieuwe afspraak over 3nieuwe afspraak over 3 maandenafspraak over 3 maandenvolgens mijn agenda moet ikmijn agenda moet ik dieagenda moet ik die dagmoet ik die dag naarik die dag naar eendie dag naar een begrafenis

Spijtig genoeg kan ik op je uitnodiging niet ingaan. Ik heb die dag namelijk een totaal onbelangrijke afspraakIk hoop dat geen van mijn vrienden naar mijn begrafenis komt, want als dat het geval is, dan heb ik ze allemaal overleefdOm volkomen, voluit te leven, iedere dag, alsof die van een nieuwe liefelijkheid is, moet men sterven voor alles van gisteren, anders leef je mechanisch en een mechanische geest kan nooit weten wat liefde of wat vrijheid isDit is een der redenen waarom 't mij zo moeilijk valt schrijver van beroep te zijn. Er gaan soms maanden voorbij, dat het me onmogelijk is mij te uiten. Die tijd breng ik met denken door, en een beroepsschrijver in Nederland kan zich zo'n weelde niet gunnenOktober: Dit is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februariMijn vulpen doet dag in dag uit zijn best. Want hij moet alles inventariseren Als ik iets zie dat hij wil kopiëren, dan krijgt hij een erectie in mijn vest