Een oude man behoudt uit zijn jeugd alleen nog zijn principes


een-oude-man-behoudt-uit-zijn-jeugd-alleen-nog-zijn-principes
willy sneeuweenoudemanbehoudtuitzijnjeugdalleennogprincipeseen oudeoude manman behoudtbehoudt uituit zijnzijn jeugdjeugd alleenalleen nognog zijnzijn principeseen oude manoude man behoudtman behoudt uitbehoudt uit zijnuit zijn jeugdzijn jeugd alleenjeugd alleen nogalleen nog zijnnog zijn principeseen oude man behoudtoude man behoudt uitman behoudt uit zijnbehoudt uit zijn jeugduit zijn jeugd alleenzijn jeugd alleen nogjeugd alleen nog zijnalleen nog zijn principeseen oude man behoudt uitoude man behoudt uit zijnman behoudt uit zijn jeugdbehoudt uit zijn jeugd alleenuit zijn jeugd alleen nogzijn jeugd alleen nog zijnjeugd alleen nog zijn principes

Met zijn principes wil men zijn gewoontes tiranniseren of rechtvaardigen of eren of beschimpen of verbergen: - twee mensen met dezelfde principes willen daarmee waarschijnlijk toch nog iets wezenlijk andersIn het leven van een man komt een moment dat hij boven zijn principes uit moet stijgenDe ouderdom verwezenlijkt de dromen der jeugd; dat ziet men aan Swift; in zijn jeugd heeft hij een gekkenhuis gebouwd en op zijn oude dag is hij er zelf in terechtgekomenDe oude man herleeft wel zijn jeugd, maar zal sterven in het geluk van het weten dat alles voorbij isEen heer is een man wiens principes niets te maken hebben met zijn persoonlijke noden en zijn persoonlijk succesJe weet toch wel wat principes zijn? Ze komen in een gesprek wel een enkele keer voor en dat is niet prettig: