Een soort voorrang is spijtig; die, welke de leeftijd geeft


een-soort-voorrang-is-spijtig-die-welke-de-leeftijd-geeft
madame g. de knorreensoortvoorrangisspijtigdiewelkedeleeftijdgeefteen soortsoort voorrangvoorrang isis spijtigwelke dede leeftijdleeftijd geefteen soort voorrangsoort voorrang isvoorrang is spijtigwelke de leeftijdde leeftijd geefteen soort voorrang issoort voorrang is spijtigwelke de leeftijd geefteen soort voorrang is spijtig

Er bestaat een soort van trots, in welke alle geboden Gods besloten zijn; en een soort van ijdelheid, die de zeven hoofdzonden in zich sluitSlechts één soort van criticus is achtenswaardig: die, welke tot de schrijver zegt: ziehier wat gij gewild hebt, laat mij thans zien in welke verhouding dat staat tot wat gij bereikt hebtVerliefdheid: een soort verheven koorts, die het bestaan plotseling zin geeftWelke staatsinrichting is de beste? Die de goeden en de kwaden geeft wat ze verdienenHet enige geheim dat een vrouw nooit prijs geeft is haar leeftijdMen zegt; hij geeft tweemaal, die snel geeft; doch hij geeft tienmaal, die te rechter tijd geeft